Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvinnor och teknik - expertlista

Idag, på internationella kvinnodagen den 8 mars, har LTH vid Lunds universitet sammanställt en lista på ett antal kvinnliga forskare som kan uttala sig inom annars mansdominerade forskningsfält.

Akustik och ljudmiljö: Delphine Bard, docent i akustik, 046-222 95 88, delphie.bard [at] construction.lth.se

Allergi och immunförsvar: Malin Lindstedt, professor immunteknologi, 046-222 92 56, Malin.Lindstedt [at] immun.lth.se , Kristina Lundberg, biträdande lektor immunteknologi, 046-222 96 78, Kristina.Lundberg [at] immun.lth.se

Arbetsmiljö i vården, interaktionsdesign: Johanna Persson, forskare i arbetsmiljöteknik, 046-222 43 58, johanna.persson [at] design.lth.se

Arkitektur och hållbar stadsbyggnad: Catharina Sternudd, lektor i arkitektur och byggd miljö, 046-222 15 35, Catharina.Sternudd [at] arkitektur.lth.se

Avancerad avloppsvattenrening, Karin Jönsson, docent, Kemiteknik, 046-222 86 97, karin.jonsson [at] chemeng.lth.se

Avlopp/avfall från staden, biogas, Åsa Davidsson, universitetslektor i kemiteknik +46 46 222 95 57

Belysning och dagsljus i byggnader: Marie-Claude Dubois, forskare Energi och ByggnadsDesign , 046-222 76 29, 0735-39 33 11, marie-claude.dubois [at] ebd.lth.se

Belysning och synergonomi: Hillevi Hemphälä, bitr universitetslektor i arbetsmiljöteknik, 046-222 39 36, hillevi.hemphala [at] design.lth.se

Betong och beständighet (frost, karbonatisering, korrosion): Katja Fridh, lektor i Byggnadsmaterial, 046-222 33 23, Katja.Fridh [at] byggtek.lth.se

Bioenergi och klimatnytta, livscykelanalyser: Lovisa Björnsson,professor miljö- och energisystem, +46 46 222 83 24, Miljö- och energisystem, lovisa.bjornsson [at] miljo.lth.se

Biomekanik, t ex benbrott och idrottsskador: Ingrid Svensson, Universitetslektor, Biomedicink teknik, 046-222 75 25, Ingrid.Svensson [at] bme.lth.se, Hanna Isaksson, universitetslektor, biomedicinsk teknik, 046-222 17 49, Hanna.Isaksson [at] bme.lth.se.

Bioplast och grön kemi: Rajni Hatti-Kaul Professor, +46 46 222 48 40, +46 70 874 85 40, rajni.hatti-kaul [at] biotek.lu.se

Bioteknik, bioraffinaderier: Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva.Nordberg_Karlsson [at] biotek.lu.se

Byggnadsmekanik: Susanne Heyden, docent i byggnadsmekanik, 046-222 73 74, susanne.heyden [at] construction.lth.se 

Byggnadsvård och arkitektur: Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726, professor i bebyggelsevård, 046-222 72 68, 0734-222 726

Byggproduktion, fastighetsförvaltning: Anne Landin, professor, 046-222 74 17, 0705-22 77 40, Anne.Landin [at] construction.lth.se

Cancerdiagnostik - teknikutveckling: Sara Ek, professor immunteknologi, 046-222 38 24 Sara.Ek [at] immun.lth.se eller Ulrika Axelsson, forskningskoordinator Immunteknologi, 0703-824432, 046-222 86 59, 0736-56 62 32, Ulrika.axelssoon [at] immun.lth.se

Cyklandes och gåendes trafiksäkerhet: Åse Svensson, docent i trafikteknik, 046-222 91 42, Ase.Svensson [at] tft.lth.se

Datavetenskap: Hur lär sig studenter programmera – av varandra? Anna Axelsson, universitetsadjunkt i datavetenskap, 046-222 98 12, Anna.Axelsson [at] cs.lth.se, http://cs.lth.se/anna_axelsson

Datavetenskap: Hur kommunicerar vi krav på programvara? Elizabeth Bjarnason, biträdande universitetslektor i programvarusystem, 046-222 41 41, Elizabeth.Bjarnason [at] cs.lth.se, http://cs.lth.se/elizabeth_bjarnason

Datavetenskap: Hur testar vi programvara effektivt? Emelie Engström, biträdande universitetslektor i programvarusystem, 046-222 88 99, Emelie.Engstrom [at] cs.lth.se, http://cs.lth.se/emelie_engstrom

Datavetenskap: Språk och verktyg för programvaruutveckling: Görel Hedin, professor i programvaruteknik, 046-222 96 44, Gorel.Hedin [at] cs.lth.se

Datavetenskap: Hur lär sig nybörjare programmera och hur får vi fler tjejer att våga prova? Sandra Nilsson, universitetsadjunkt i datavetenskap, 046-222 03 68, Sandra.Nilsson [at] cs.lth.se, http://cs.lth.se/sandra_nilsson

Datavetenskap: Hur kommunicerar vi med robotar? Elin Anna Topp, universitetslektor i datavetenskap, 046-222 42 49, Elin_Anna.Topp [at] cs.lth.se, http://cs.lth.se/elin-anna_topp

E-hälsa: Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik, 046-222 04 96, gudbjorg.erlingsdottir [at] design.lth.se

Energieffektiva byggnader, passivhus, inglasade rum, solskydd, solenergi : Maria Wall, lektor i energi- och byggnadsdesign,046-222 96 62, Maria.Wall [at] ebd.lth.se

Funktionsnedsättningar och teknik (IT-stöd, spel, mobiltelefoner, datorprogram etc): Charlotte Magnusson, docent vid Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik , 046-222 40 97, Charlotte.Magnusson [at] certec.lth.se eller Kirre Rassmus-Gröhn, tekn dr, 046 222 03 50 kirre [at] certec.lth.se

Fysik: Cecilia Jarlskog, professor emer. matematisk fysik, 046-222 31 51, cecilia.jarlskog [at] matfys.lth.se eller Elisabeth Nilsson, lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 76 72, Elisabeth.Nilsson [at] ftf.lth.se eller Nina Reistad, lektor atomfysik, 046-222 34 74, Nina.Reistad [at] fysik.lth.se

Förbränningsprocesser, biobränslen, klimateffekter: Elna Heimdal Nilsson, bitr. lektor förbränningsfysik , 046-222 14 03, Elna.Heimdal_Nilsson [at] forbrf.lth.se

Förpackningar och förpackningslogistik ur ett kund- och företagsperspektiv: Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, 046-2229734, 0705-22 45 69, Annika.Olsson [at] plog.lth.se

Geoteknik: Erika Tudisco, biträdande lektor i geoteknik, 046-222 03 56, erika.tudisco [at] construction.lth.se 

Hållbar trafikplanering och Mobility Management: Lena Hiselius, lektor i Trafik och väg, 046-222 97 48, Lena.Hiselius [at] tft.lth.se

Hållbara energisystem (teknikvärdering och policy utifrån systemperspektiv): Karin Ericsson, docent i miljö- och energisystem, 046-222 32 86, Karin.Ericsson [at] miljo.lth.se

Hållfasthet hos material: Solveig Melin, Professor i hållfasthetslära, 046-222 3037, solveig.melin [at] mek.lth.se

Industriell bioteknik t ex bioetanol, biokatalys: Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, professor, teknisk mikrobiologi , 046-222 06 19 Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund [at] tmb.lth.se

Inomhusluft och partiklar: Aneta Wierzbicka, universitetslektor i aerosolteknologi, 046-222 04 96, aneta.wierzbicka [at] design.lth.se

Inneklimat, ventilation: Birgitta Nordquist, lektor installations- och klimatiseringslära, 046-222 72 73, Birgitta.Nordquist [at] hvac.lth.se

Internet, framförallt prestanda, så att internet fungerar för det som folk använder det till, Maria Kihl, professor Elektro- och informationsteknik , 046-222 90 10, Maria.Kihl [at] eit.lth.se

Konstruktionsteknik, byggnadsteknik och funktionskrav hos byggkonstruktioner : Annika Mårtensson, professor, Konstruktionsteknik , 046-222 73 59, 046-222 38 27, 072-720 88 44
Annika.Martensson [at] kstr.lth.se (även prorektor vid LTH)

Kriminalteknik/ forensik, DNA-spår, Birgitta Rasmusson, adjungerad professor, Teknisk mikrobiologi , 0703-38 96 46, Birgitta.Rasmusson [at] tmb.lth.se

Kvantmekaniska system: Stephanie Reimann, professor matematisk fysik, 046-222 90 86, reimann [at] matfys.lth.se

Kärnfysik: Charlotta Nilsson: lektor kärnfysik, 046-222 76 82, Charlotta.Nilsson [at] nuclear.lu.se

Kött ur ett hälsoperspektiv samt mjölksubstitut: Eva Tornberg, professor emerita, +46 46 222 48 21, eva.tornberg [at] food.lth.se

Laserfysik och ultrasnabba processer: Anne L’Huillier, professor atomfysik, 046-222 76 61, Anne.Lhuillier [at] fysik.lth.se 

Livsmedelskemi, Yvonne Granfeldt, +46 70 569 33 75, Institutionen för livsmedelsteknik, professor, yvonne.granfeldt [at] food.lth.se

Livsmedelsteknik, Marilyn Rayner, professor livsmedelsteknik +46 46 222 47 43, marilyn.rayner [at] food.lth.se eller Ingegerd Sjöholm, Universitetslektor, +46 46 222 98 04 ingegerd.sjoholm [at] food.lth.se

Logistik i allmänhet och vid hjälpinsatser: Marianne Jahre, adj. professor i teknisk logistik, +47 46 410 475 marianne.jahre [at] tlog.lth.se

Luftföreningar inomhus och utomhus, hälsoeffekter, nanosäkerhet:  Christina Isaxon, forskare ergonomi och aerosolteknologi, +46 46 222 39 35, +46 707774587, christina.isaxon [at] design.lth.se

Läkemedelsformulering, Marie Wahlgren, professor livsmedelsteknik +46 46 222 83 06 livsmedelsteknik marie.wahlgren [at] food.lth.se 

Matematik och dynamiska system, matematiska tillämpningar inom biologi, Sara Maad Sasane, docent matematik, +46 46 222 05 19, sara.maad_sasane [at] math.lth.se

Matematisk statistik, bl a metoder för medicinsk statistik, Anna Lindgren, forskare i matematisk statistik, 046-222 42 76, Anna.Lindgren [at] matstat.lu.se

Matematiska och statistiska metoder för biologiska och medicinska signaler, Maria Sandsten, professor matematisk statistik, +46 46 222 49 53, maria.sandsten [at] matstat.lu.se

Matsäkerhet: Jenny Schelin, forskare teknisk mikrobiologi, +46 46 222 03 11, +46 70 874 09 94 , jenny.schelin [at] tmb.lth.se

Medicinsk signalbehandling: Frida Sandberg, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 97 75, Frida.Sandberg [at] bme.lth.se

Mekaniska egenskaper hos material: Aylin Ahadi, docent i mekanik, 046-2223039,  aylin.ahadi [at] mek.lth.se

Mikrofluidik och cellhantering: Maria Antfolk, forskare, Biomedicink teknik, 046-222 97 86, Maria.Antfolk [at] bme.lth.se.

Mjölk: Marie Paulsson, professor livsmedelsteknik, +46 46 222 96 30, marie.paulsson [at] food.lth.se

Människors förhållande till den fysiska miljön: Maria Johansson, lektor i miljöpsykologi, 046-222 71 69 Maria.Johansson [at] arkitektur.lth.se

Nanoteknologi: Maria Huffman, laboratoriechef fasta tillståndets fysik, 046-222 06 91, Maria.Huffman [at] ftf.lth.se

Nanomaterial, elektronmikroskopi: Kimberly Dick Thelander, professor fasta tillståndets fysik, 046-222 97 65, Kimberly.Thelander [at] ftf.lth.se eller Maria Messing, bitr. lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 36 91, Maria.Messing [at] ftf.lth.se

Nanovetenskap för medicinska tillämpningar, Christelle Prinz, lektor fasta tillståndets fysik, 046-222 47 96, Christelle.Prinz [at] ftf.lth.se

Prebiotika, Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, 046-222 46 26 Eva.Nordberg_Karlsson [at] biotek.lu.se  

Probiotika, bakterier i tarmen: Åsa Håkansson, forskare i livsmedelsteknik, +46 46 222 48 89, asa.hakansson [at] food.lth.se eller Caroline Linninge, forskare i livsmedelsteknik, Livsmedelsteknik +46 46 222 83 26, caroline.linninge [at] food.lth.se

Proteomik: Sofia Waldemarson, docent immunteknologi, sofia.waldemarson [at] immun.lth.se, 046-2227469

Reglerteknik, Martina Maggio, biträdande lektor, 046-2224785, Martina.Maggio [at] control.lth.se

Reglerteknik, produktionsstyrning, produktionsnyckeltal: Charlotta Johnsson, 046-222 87 89, 0706-40 87 89, Charlotta.Johnsson [at] control.lth.se

Sotpartiklar från förbränning: Birgitta Svenningsson, lektor kärnfysik, 046-222 76 39, Birgitta.Svenningsson [at] nuclear.lu.se

Smarta elnät och fjärrvärmenät, energieffektivisering och energitjänster: Kerstin Sernhed, biträdande lektor i energivetenskaper, 046-222 40 43, Kerstin.Sernhed [at] energy.lth.se

Ultraljud och delfiner, elektrisk mätteknik och bioakustik: Josefin Starkhammar, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 75 27, 070-617 12 15, Josefin.Starkhammar [at] bme.lth.se, Monica Almqvist, Universitetslektor, Biomedicinsk teknik, 046-222 33 46, Monica.Almqvist [at] bme.lth.se.

Vatten ur ett tekniskt samhällsperspektiv, Cintia Bertacchi Uvo, professor, Teknisk vattenresurslära , 046-222 04 35, Cintia.Bertacchi_Uvo [at] tvrl.lth.se

Verkstadsindustrin: förbättringar, produktionsutveckling och utlokalisering, Carin Andersson, professor i Industriell produktion, 046-222 95 39, 0702-50 95 39, Carin.Andersson [at] iprod.lth.se  

Äldre och funktionshindrade i trafiken, Helena Svensson, lektor i trafikplanering, 0705-09 90 89 

Äldre och teknik, Bitte Rydeman, universitetslektor i rehabiliteringsteknik, +46 46 222 05 18, bitte.rydeman [at] certec.lth.se

Detta är en uppdaterad och utökad variant av en tidigare lista som skickades ut år 2012. För ytterligare information, kontakta Kristina Lindgärde, pressansvarig LTH, 046-2220769, kristina.lindgarde [at] kansli.lth.se . För ytterligare kontaktuppgifter, se www.lu.se , skriv namnet i sökfältet i övre högra hörnet.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen