Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Språkinlärningsforskaren Marianne Gullberg blir Wallenberg Scholar

Vad har våra gester för betydelse vid språkinlärning? Hur hanterar vi våra olika språk när vi väl lärt in dem? Detta är frågor som Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, bland annat studerar i sin forskning. Hon är en av de 16 framstående forskare som utnämnts till Wallenberg Scholars av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Marianne Gullberg
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Forskarna tilldelas 15 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år.

– Anslaget ger möjlighet att vidareutveckla påbörjad forskning och att göra det i ett större sammanhang, säger en glad Marianne Gullberg. Vi kan dra bättre fördel av den expertis som redan finns i Lund på SOL, i Humanistlaboratoriet, och i Linnémiljön Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning, men också rekrytera nya experter på gester och Virtual Reality.

Marianne Gullberg topprekryterades 2010 till Lund som vetenskaplig chef för Humanistlaboratoriet efter 10 års forskning på Max Planckinstitutet för Psykolingvistik i Holland. Hon forskar på vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet där hon studerar både tal och gester.

– Många i världen är flerspråkiga och många lär sig ett andra språk i vuxen ålder. Dessutom gestikulerar vi när vi talar på språkspecifika sätt. Det betyder att när vi talar ett annat språk kan vi bryta både i tal och gest. Forskningen kring språk, tanke och kommunikation har rört främst enspråkiga och inlärningsforskningen främst tal. Det finns därför ett stort gap där vi inte vet så mycket om hur vuxnas multimodala språkinlärning fungerar, och inte heller hur infödda talare reagerar på inlärares tal och gester, säger Marianne Gullberg.

Marianne Gullbergs forskning bryter ny mark genom att kombinera traditionell humanistisk forskning kring språkinlärning med högteknologiska metoder. Hon vill studera tal och gester hos enspråkiga och flerspråkiga personer genom ”motion capture”, som registrerar gester med hjälp av sensorer fästa på kroppen, och ”artikulografi”, som registrerar hur talapparaten rör sig när vi talar. Med hjälp av de tal- och gestprofiler man får fram kan man sedan bygga s k virtuella talare som kan användas i språkundervisning. Hon vill också undersöka om och när vi som lyssnare reagerar på brytning i tal och gester med elektrofysiologiska mått på hjärnaktivitet.

Avsikten med Wallenberg Scholars programmet är att skapa en långsiktig trygghet för de utvalda forskarna att fritt angripa stora och svåra frågeställningar för att nå ny kunskap. Anslaget ger dem också en möjlighet att organisera sin forskning på det sätt de själva anser är mest effektivt.

Programmet Wallenberg Scholars omfattar totalt 660 miljoner kronor. Nomineringen av forskarna görs av universiteten. Ansökningarna granskas sedan av vetenskapliga paneler.

Mer information om Marianne Gullberg: http://www.ht.lu.se/o.o.i.s?id=21232&p=MarianneGullberg

Länk till Knut och Alice Wallenbergs hemsida: http://www.wallenberg.com/kaw/

 

Senaste artiklar

2017-08-18
E-post från universitetet blockeras – nyantagna studenter kan missa viktig kursinformation
E-post från universitetet blockeras – nyantagna studenter kan missa viktig kursinformation
2017-08-17
Startskott för nytt universitetssamarbete med Chile
Startskott för nytt universitetssamarbete med Chile
2017-08-17
Kemist får ERC Starting Grant
Kemist får ERC Starting Grant
2017-08-16
Rovdjur bevarar befintliga djurarter
Rovdjur bevarar befintliga djurarter
2017-08-16
Hjärntumörcellers anpassning till syrebrist
Hjärntumörcellers anpassning till syrebrist

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen