Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Antagning

För dig som vill doktorera
För att läsa på forskarutbildningsnivå krävs en hel del förkunskaper. Här kan du se vad som gäller generellt och hitta länkar till det som är specifikt för varje fakultet.

För att du ska kunna bli antagen till forskarutbildning krävs bland annat:

  • att du har rätt förkunskaper för ämnet
  • att du bedöms ha förmåga att klara utbildningen
  • att dina studier är finansierade under hela utbildningstiden
     

Behörighet och förkunskaper

För att bli antagen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har en avlagd examen på avancerad nivå (Master of Science) eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 på avancerad nivå) eller på annat sätt skaffat dig i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet betyder oftast specifika ämneskunskaper. Information om förkunskapskraven för forskarstudier inom ett ämne finns tillgänglig vid den aktuella fakulteten. 

Vid universitetet finns en så kallad antagningsordning för forskarutbildning med regler som gäller oavsett vilket område man vill doktorera inom:

Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 60 kB)
 

Områdesspecifika regler

Universitetets gemensamma antagningsordning kompletteras av områdenas specifika antagningsregler. Information om dessa hittar du på respektive fakultets sidor om forskarutbildning:

Fakulteternas sidor om forskarutbildning

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Cecilia Gagné
Forskningsservice
cecilia [dot] gagne [at] fsi [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 32

Forskare vid cafébord

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen