Meny

Du är här

Studieplaner

Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en så kallad allmän studieplan med information om:

  • huvudsakligt innehåll i utbildningen, litteratur och eventuella prov som är obligatoriska för utbildningen.
  • huvudsakligt upplägg av utbildningen.
  • särskilda behörighetskrav – förkunskap och andra villkor som gäller för att kunna antas till utbildningen.
  • bestämmelser om urval och vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
  • om det finns möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.
     

Läs mer om allmänna studieplaner på fakulteternas webbsidor om forskarutbildning:

Individuell studieplan

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan för att strukturera och organisera utbildningen. Studieplanen upprättas i samråd mellan handledare och doktorand.

I högskoleförordningen finns detaljerade regler för den individuella studieplanen. Den utgör ett viktigt stöd för att det ska vara möjligt att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen inom fyra år (vid heltidsstudier).

Sidansvarig:

Kvinna i föresläsningssal

Kontaktinformation

Cecilia Gagné
Forskningsservice
cecilia [dot] gagne [at] fsi [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 32

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen