Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Donation skapar nytt forskningscentrum i Lund

Sveriges Standardiseringsråd, SSR, donerar åtta miljoner kronor till Lunds universitet och skapar därmed Sveriges första Standardisation Research Centre.

- Internationell forskning visar att standardiseringen svarar för en betydande del av både tillväxten i ekonomin och höjd levnadsstandard.  Användning av standarder bidrar till tillväxt och konkurrenskraft genom billigare produktion, ökad internationell handel, etableringen av nya produkter och branscher samt ökat tjänsteutbyte mellan länder. Vi ser en stor utvecklingspotential när Sverige nu får ett forskningscenter som bidrar till ökade insikter och kunskaper kring standardiseringsarbetet och dess effekter, säger Göran Sjöholm, ordförande för Sveriges Standardiseringsråd. 

Tvärvetenskaplig forskning

Donationen på åtta miljoner kronor går till Institutet för ekonomisk forskning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet med Standardisation Research Centre är att öka de tvärvetenskapliga forskningsinsatserna kring standardisering samt att bli ledande inom frågor kopplade till området. Forskningen vid centret kommer att beröra ämnesövergripande frågor som strategi, mikroekonomi, juridik, policy och teknologi. Syftet är förstå och utveckla drivkrafterna bakom standardiseringen och standardernas effekter på företags-, bransch-, nationell och internationell nivå.

- Frågorna kring standarder och standardisering är antagligen mer centrala än någonsin tidigare, givet bland annat de ökade samhällskraven på företags och produkters legitimitet och säkerhet, intensifierad internationell handel och innovation. Att då få möjlighet att bygga upp spetskompetens inom detta område är både angeläget och tacksamt. Det nya centret passar också väldigt väl in i vår existerande forskningsprofil, säger professor Thomas Kalling, chef för Institutet för Ekonomisk Forskning samt föreståndare för Standardisation Research Centre.

Regelverk

Globaliseringen kräver regelverk inom en rad områden, bland annat miljö, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och tjänster. Standardiseringen erbjuder plattformar som utvecklar dessa regelverk. Standarder är därför en viktig faktor för innovation och utveckling av näringsliv och samhälle och ger också ett viktigt bidrag till höjd produktsäkerhet och tillgänglighet.

Text: Development Office, mars 2012

 

 

Thomas Calling
Professor Thomas Kalling, chef för Institutet för Ekonomisk Forskning samt föreståndare för nyinrättade Standardisation Research Centre

Fakta

SSR, Sveriges standardiseringsråd
Svensk huvudman för standardisering som utförs av erkända svenska standardiseringsorgan. Bildades år 2000 och består av medlemmarna, Staten, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Svenska Bankföreningen. Under 2012 övergår huvudmannaskapet för standardiseringen till Sveriges Standardiseringsförbund med SIS, Swedish Standards Institute, SEK, Svensk elstandard, ITS och Informationstekniska standardiseringen som medlemmar.

Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan är en fakultet inom Lunds universitet och bedriver forskning och utbildning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik samt forskningspolitik. Cirka 4000 helårsstudenter och cirka 300 forskare är verksamma vid Ekonomihögskolan som är EQUIS-ackrediterad sedan maj 2001.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen