Du är här

Almedalsveckan 2014

Välkommen att besöka Lunds universitet i Visby! Lundaforskare och studenter medverkar vid många egna och andras arrangemang under årets Almedalsvecka. Det bjuds på diskussioner, samtal, paneldebatter och Science Slam.

Tisdag 1 juli

Science Slam Battle – nya forskningsrön i snabbformat

Tid: 17.15 - 18.45
Lokal: Öresundshuset, Donners plats

Lyssna till de senaste forskningsrönen från Lunds universitet och Malmö högskola i ett annorlunda format – Science Slam Battle. Sex forskare bjuder publiken på aktuell, samhällsnyttig forskning inom helt olika ämnen. Publiken är jury och röstar fram en forskare som vinnare – den som kan informera, underhålla och engagera publiken mest med sitt föredrag. Forskarna presenterar sin forskning i ett populärvetenskapligt föredrag på högst sju minuter. De får använda alla medel som står till buds; bilder, filmer och föremål för att involvera åhörarna. Konceptet är ett nytt sätt att låta forskningen nå ut till medborgarna genom den så kallade tredje uppgiften.

Medverkande:         

 • Ulrika Forsberg, kärnfysik,  Lunds universitet
 • Anders J Johansson, elektro- och informationsteknik, Lunds universitet
 • Angelica Palm, klinisk virologi, Lunds universitet
 • Jeanette Eriksson, datavetenskap, Malmö högskola
 • Michael Krona, medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö högskola
 • Björn Johnson, socialt arbete, Malmö högskola. 

​Moderator: Johan Wester

Kontaktperson:      
Åsa Grunning, telefon: 0703-30 77 80, asa [dot] grunning [at] fsi [dot] lu [dot] se

Onsdag 2 juli

Alumnfrukost: Spelar våra politikers litterära bildning någon roll för svensk politik?

Tid: 07.30 - 09.00          
Lokal: Hästgatan 13

Alumnfrukost och diskussion ledd av Johan Wester

. Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson är professorer i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och författare till boken Statsministerns sommarläsning. I boken granskar de svenska politikers litterära val och hur det påverkar deras politiska verksamhet. Kom och lyssna när Forslid och Ohlsson diskuterar sin bok med kända politiker. Alumnfrukost, antal platser begränsade.

Anmäl dig här

Medverkande:         

 • Torbjörn Forslid, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
 • Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
 • Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet
 • Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet 
 • Lars Ohly (V) fd partiledare
 • Bo Bernhardsson (S) riksdagsledamot och fd chefredaktör för Arbetet
 • Magnus Sjödahl (KD) riksdagsledamot från Lund
 • Ulf Nilsson (FP) riksdagsledamot, vice ordförande i Kulturutskottet

   

Moderator: Johan Wester

Kontaktperson:              
Linda Larsson, alumnkoordinator vid Lunds universitet, 0727-16 03 11, info [at] alumni [dot] lu [dot] se

Ny tillväxtmodell: Småföretag hämtar konkurrenskraft på universitetet

Tid: 11.30-13.00         
Lokal: Hästgatan 13

Fyra av fem arbetstillfällen finns i privatägda småföretag. Utveckling och innovation är ett måste för företagens globala konkurrenskraft - men hur ska små och medelstora företag klara av att satsa på detta? Lunds universitet har utvecklat en helt ny metod för att företag ska kunna ta del av universitetens kunskapsbank. Inom projektet Creating Competitive Jobs får 15 småföretag möjlighet att ha en av sina anställda i en forskarmiljö vid ett antal svenska och danska lärosäten. Intresset från företagen har varit enormt. Under ett seminarium presenteras projektet och företrädare för akademi och näringsliv diskuterar hur metoden kan utvecklas för att fler konkurrenskraftiga jobb ska skapas i Sverige.

Medverkande:            

 • Per Eriksson, rektor Lunds universitet
 • Ingela Nylund Watz, riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet (S)
 • Thorbjörn Leike, professor i miljöpsykologi, LTH Lunds universitet
 • Kristofer Cook, Bioprocess Control Sweden AB
 • Caroline Hansson, Projektledare och initiativtagare Creating Competitive Jobs, Lunds universitet.

Moderator: Susanna Bill

Kontaktperson:
Jens Hansson, Projektkoordinator, Lunds universitet, 0708-47 56 59, jens [dot] hansson [at] luopen [dot] lu [dot] se

Nobelpris eller företag? En hearing kring innovationer

Tid: 14:00 - 16:00             
Lokal: Hästgatan 13

LU Innovation System, innovationssystemet vid Lunds universitet, håller en hearing kring innovation. Nobelpris eller företag? Vad är statens roll? Är det statens roll? Är det universitets roll att bidra till tillväxt? Är universitets roll viktig för framtida innovationer? Framgångsrika entreprenörer har idéerna och vet hur deras verklighet är. Vad vill de ha av universitet? Är det bra som det är eller är vi bara i vägen?

Medverkande:                 

 • Helena Malmqvist, ABB/ Corporate Research
 • Mehrdad Mahdjoubi, entreprenör, Orbital Systems AB
 • Håkan Ekengren, Näringslivsministerns statssekreterare (C)
 • Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S)
 • Curt Karlsson, expert

Moderator: Marianne Larsson, Mobile Heights Business Center/Teknopol

Kontaktperson
Malinee Granhof, LU Innovation System, 0706-958848, malinee [dot] granhof [at] innovation [dot] lu [dot] se

Torsdag 3 juli       

Hur får vi klimatfrågan och grön omställning på den politiska dagordningen?

Tid: 08.30 – 10.00                 
Lokal:
Hästgatan 13

Hur får vi upp klimatfrågan och grön omställning på den politiska dagordningen? Hur förs debatten på lokal, nationell och global nivå? Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) krävs det långtgående åtgärder för att begränsa jordens uppvärmning till två grader. Det är fortfarande möjligt för Sverige, EU och världssamfundet att nå klimatmålen men det är bråttom med att minska växthusgasutsläppen. I seminariet deltar klimatforskare från Lunds universitet, politiker samt representanter för miljöorganisationer. Vi tar temperaturen på klimatpolitiken i tre arenor och ställer följande frågor: Vilka politiska åtgärder krävs för att Sverige ska nå sitt mål att bli koldioxidfritt år 2050? Världens städer har en nyckelposition i klimatomställningarna. Vad krävs för att de ska kunna axla den rollen? Vad krävs för att EU ska kunna ta rollen som global klimatledare i FNs internationella klimatförhandlingar? 

Medverkande:                 

 • Karin Bäckstrand, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
 • Lena Neij, professor, Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet
 • Lars Nilsson, professor Miljö-energi-system, Lunds universitet
 • Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
 • Mattias Goldman, vd Tankesmedjan Fores
 • Helena Leander (MP)
 • Karin Karlsbro, miljöpolitisk talesman (FP)

Moderator:  Andreas Ekström, Sydsvenskan

Kontaktperson:              
Jonas Andersson, 0727-38 58 58, jonas [dot] andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Hur får man ekonomi i studentbostäder?

Tid: 10.30-11-30
Lokal: Öresundshuset, Donners plats

I Lund och andra studentstäder med högt söktryck är studentboende en het fråga. Nu satsar Lund på att bygga 1000 nya studentbostäder till 2017 i ett unikt samarbete. Även studentnationer och stiftelseägda studentbostadsföretag bygger på ett innovativt sätt. Men kan vanliga fastighetsföretag få ekonomi vid nybyggnation av studentbostäder? Eller måste alla nya studentbostadsinitiativ bygga på frivillighet eller vara icke-vinstdrivande?

Medverkande:

 • Per Eriksson, rektor, Lunds universitet
 • Christer Wallin, kommunalråd (M), Lunds kommun
 • Tomas Ringdahl, regiondirektör, Akademiska hus
 • Ewa Magnusson, varumärkes & konceptchef, BoKlok
 • Henrik Krantz, VD, AF Bostäder
 • Johan Dalén, ordförande Blekingska nationens bostadsutskott
 • Elisabeth Gehrke, ordförande, European Students' Union (ESU).

Moderator: Pelle Thörnberg

Kontaktperson:              
Jonas Andersson, 0727-38 58 58, jonas [dot] andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se                                                

Hur påverkar nuläget i Mellanöstern Sverige?

Tid: 12:00 – 12: 50                
Lokal: Hästgatan 13

Upproret och inbördeskriget i Syrien och utvecklingen i Mellanöstern generellt har stora konsekvenser på en rad områden. I regionen har konflikter en påverkan på såväl relationer mellan länder som inom länder. Frågor som rör flyktingar, den demografiska situationen och politisk förändring är exempel på detta. Även i relation till Europa och Sverige är flyktingfrågor betydelsefulla och ur ett maktpolitiskt perspektiv är det internationella samfundet splittrat. Framtiden för Mellanöstern är osäker och konflikter kan utvecklas. I panelen diskuterat Leif Stenberg, mellanösternexpert, en rad frågor som rör uppror, politisk framtid och frågor som rör konsekvenser för Europa och Sverige. I panelen bjuds även publiken in att ställa frågor. 

Medverkande:                 

 • Leif Stenberg, professor CMES, Lunds universitet
 • Oskar Ekblad, Migrationsverket 
 • Bitte Hammargren, journalist

Moderator: Anna Hellgren 

Kontaktperson: 
Anna Hellgren, 0735-50 69 17, anna [dot] hellgren [at] cme [dot] lu [dot] se

Vem talar för Sveriges muslimer? Om representativitet, islam och svensk politik

Tid: 13:00 – 13:50                    
Lokal:
Hästgatan 13

Vad händer när politiker definierar vad som är rätt och fel angående religion och låter specifika individer eller organisationer framstå som representanter för den mycket heterogena grupp av muslimer som lever i dagens Sverige. Hur kommer det sig att det inom svensk politik finns en specifik bild av vilken sorts islam som är acceptabel och vilka former av religiös övertygelse som är godtagbara att hysa för muslimer som vill engagera sig politiskt? Omar Mustafa affären visade med all tydlighet den ambivalens som tycks finnas när muslimer väljer att engagera sig politiskt. Seminariet ger en inblick i hur det inom svensk politik i vissa fall finns en förkärlek för att homogenisera svenska muslimer till ett gemensamt kollektiv med bestämda politiska värderingar, synsätt och behov av representation.

Medverkande:                 

 • Jonas Otterbeck, forskare, Lunds universitet
 • Reza Arjmand, forskare, Lunds universitet
 • Somar Al Naher, ledarskribent Aftonbladet

Kontaktperson:
Anna Hellgren, 0735-50 69 17, anna [dot] hellgren [at] cme [dot] lu [dot] se
 

Andra evenemang med forskare från Lunds universitet

30 juni

Dags för en tydligare rollfördelning i politiskt styrda organisationer
Ola Mattisson från EHL medverkar

Vem utvärderar svensk forskningspolitik?
Professor Mats Benner från EHL medverkar

Dags att introducera ”körkort” för att förskriva avancerade läkemedel?
Håkan Olsson, professor i onkologi medverkar

Vardagspolitik i sociala medier – något helt annat än partipolitik i tidningen
Forskaren Thomas Strandberg medverkar

Idéjakt i informationssamhället
Arrangeras av Lund University internet institute tillsammans med Sydsvenska industri- och handelskammaren

Finns det någon framtid för svensk åkerinäring? 
Henrik Sternberg från LTH medverkar

1 juli

Skillnaden mellan klimatretorik och praktik - en grön basindustri
Thomas B Johansson, Professor Emeritus på internationella miljöinstitutet medverkar

Centerpartiets ekonomiska seminarium - färre åtgärder, fler riktiga jobb
Andreas Bergh, EHL, medverkar

Välfärdens vägval
Andreas Bergh och Klas Eklund, EHL, medverkar

Sverige lider av religiös beröringsskräck
Rektor Per Eriksson medverkar

Framtidens bolagsbeskattning – är företagsskattekommittén rätt ute?
Erik Norrman, EHL, medverkar

Cancersjuk - med vilken rätt?
Forskare Ola Bratt medverkar

Hållbart arbetsliv – hur jobba längre?
Forskare Maria Albin medverkar

Hur vårdens entreprenörer ser patienter med särskilda behov
Caroline Wigren-Kristoferson, EHL, medverkar

Hur påverkar media vårt förtroende för forskning?
Lunds universitets kommunikationschef Caroline Runeus medverkar

Vad är andligt ledarskap?
Gästprofessor KG Hammar medverkar

Inomhusmiljön - en viktig del av hållbart byggande. Fokus på skolans utmaningar
Forskare Viveka Lyberg Åhlander medverkar

2 juli

Hur klimatsäkrar vi? Ny rapport om klimatkonsekvenserna i Skåne på väg fram. 
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) medverkar

Klimatfrågor och stålproduktion kräver minst 100 års perspektiv
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) medverkar

Stärka barns rättigheter inom LVU tvångsvård
Professor Titta Mattsson medverkar

Välj inte bort bostad först - bostad som en mänsklig rättighet
Professor Hans Swärd medverkar

Artrosskola eller operation? Så får artrospatienter ett rörligare liv
Leif Dahlberg, professor i ortopedi medverkar

Hemlöshetsstrategi, vem bryr sig?
Professor Hans Swärd medverkar

Vem ordnar den fossilfria fordonstrafiken?
Professor Thomas B Johansson, LTH, medverkar

3 juli

Hur ska Sverige återta tätpositionen i det katastrofförebyggande biståndet?
Per Becker, Föreståndare, Centrum för samhällets resiliens, medverkar

Löser städerna trafikens hållbarhetsproblem?
Professor Lars J Nilsson medverkar

Etisk hållbarhet - vad är en människa värd?
Forskare Ann Heberlein medverkar

Behövs en ny spelplan för skogens konflikter?
Professor Wilhelm Agrell medverkar

Minskning av koldioxidutsläpp kräver rätt teknik och en politisk vilja
Professor Lars J Nilssion, LTH, medverkar

Arbete/förebyggande arbete mot könsstympning
Forskare Vanja Berggren

Europa stängt för dagen. Välkommen åter?
Professor Gregor Noll medverkar

4 juli

Spelar samhällsvetenskapen någon roll?
Forskare Andreas Bergh, EHL, medverkar

Närhetseffekten - hur bättre infrastruktur leder till högre effektivitet
Professor Martin Andersson, CIRCLE, medverkar

När statsvetarna ställer frågorna – fem nya teorier om väljarna
Forskarna Johannes Lindvall och Annika Fredén medverkar
 

Andra intressanta länkar

Lunds kommun har samlat arrangemang med Lundanknytning här

Öresundshuset

SUHF har en heldag om högskolesektorn


 

Sidansvarig:
Kontaktinformation

Anna Hellgren
Kommunikatör
Tel: 0735-50 69 17
E-post: anna [dot] hellgren [at] cme [dot] lu [dot] se

Caroline Runéus
Kommunikationschef
Tel: 0706-68 20 41
E-post: Caroline [dot] Runeus [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jonas Andersson
Pressekreterare
0727-38 58 58
E-post: jonas [dot] andersson [at] rektor [dot] lu [dot] se

 
 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo