Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sveriges första utbildning inom miljöbyggande

Vid Lunds universitet/Campus Helsingborg startar hösten 2012 Sveriges första masterutbildning i energi- och miljöeffektivt byggande. Målet är att på sikt kunna förändra bygg- och fastighetssektorn, landets största energislukare. Men satsningen hade inte blivit av utan en engagerad lektor och en filantropisk eldsjäl.

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av all energianvändning i Sverige. Därmed slår den både industri- och transportsektorn, som står för 37,5 respektive 22,5 procent av landets energianvändning. Nu startar en utbildning vid Lunds universitet/Campus Helsingborg för att öka andelen miljöeffektiva byggnader, både vid nyproduktion och renoveringar för att bidra till att nå samhällets mål om minskad miljöpåverkan.

Vägen från idé till färdig utbildning har tidvis varit både lång och krokig. Utan stöd och tid från Maria Wall vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) samt ett stort engagemang från Hans Eliasson, filantrop, byggherre och fastighetsförvaltare, hade utbildningen aldrig blivit av.
- Redan 2006 mötte jag och Maria den dåvarande rektorn för LTH och berättade om behovet av en sådan här utbildning. Det har tagit sin lilla tid att få Lunds universitet med på banan. Men så måste det kanske vara - en ny utbildning ska givetvis ha en bra och tydlig förankring innan den dras igång, säger Hans Eliasson och ler. 

Han sitter tillbakalutad i en stol på Campus Helsingborg, tittar ut över Öresund och en färja som precis lägger ut från kajen.  Känslan av ”take off” tycks fångad i ögonblicket.

Hur kommer man på idén att som privatperson ta initiativ till en ny universitetsutbildning?
- Vårt företag, aktivt inom byggsektorn, projekterade och räknade på olika fastighetsobjekt i mitten av 2000-talet. Kunskapen om att bygga så kallade passivhus var väldigt låg och vi tvingades rådfråga åtskilliga konsulter inom olika områden, bland annat ventilation, el, arkitektur och vatten för att komma vidare i byggprocesserna.
- Jag hade bott en tid i Österrike och insåg att både Tyskland, Österrike och Schweiz låg betydligt längre fram än vad vi gjorde i Sverige inom miljöeffektivt byggande.  Tyskland byggde till exempel 12 000 passivhus i mitten på 2000-talet medan vi i Sverige endast lyckades få fram 400.

EU-norm
EU har bestämt att alla nyproducerade hus från och med 2020 måste vara nära-nollenergihus. Trots detta är kunskapen i Sverige om hur man bygger den här typen av hus fortfarande uppdelad på flera olika specialområden.
- Vår önskan var att skapa en utbildning som samlar kunskapen om energi- och miljöeffektivt byggande på ett ställe. Fastighetsförvaltare, fastighetsägare, kommuner och byggbolag behöver och efterfrågar den här kompetensen och möjligheten till effektivisering, menar Hans Eliasson.

Engagerad donator
Via bland annat Familjens Eliassons stiftelse samt Svenska Hus AB har Hans Eliasson donerat en miljon kronor till den nya masterutbildningen, bland annat i form av stipendier till talangfulla studenter samt datorer till dem som läser utbildningen. Tidigare har man även finansierat en professur vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Vad är anledningen till att ni skänkt så mycket pengar till just Lunds universitet?
- Jag såg tidigt samhällsbehovet av att bygga och renovera energieffektivt. Jag förstod också att den här typen av byggande skulle komma till Sverige. Som verksam inom bygg- och fastighetssektorn ville jag utifrån mina förutsättningar bidra till en bättre och mer hållbar värld.
- Vi har även stora intressen i Skåne, framför allt i Landskrona där vi har cirka 1000 lägenheter och har varit med och byggt en helt ny stadsdel. Tillsammans med Landskrona kommun diskuterade vi hur staden skulle kunna få någon slags högre utbildning inom byggteknik. Detta blev till slut en forskningsstiftelse med verksamhet inom bland annat energieffektivt byggande. I detta arbete kom jag i kontakt med Lunds Tekniska Högskola och Miljöinstitutet och då blev Lunds universitet ett naturligt steg att gå vidare med.

Vilken roll tror du att privat eller stiftelsefinansierat kapital kommer att spela för forskningsutvecklingen vid svenska lärosäten i framtiden?
- Jag tror det kommer att öka. Det som händer internationellt, och framför allt i USA, händer förr eller senare i Sverige.  I anglosaxiska länder utgör filantropiska medel en stor del av universitetens forskningsfinansiering. Så jag tror absolut att det kommer att öka även här.
- Blir det dessutom avdragsgillt att investera i forskning och utveckling vid svenska högskolor och universitet, något jag verkligen hoppas det blir, kommer filantropiska investeringar i ännu högre utsträckning att bidra till nya forskningsgenombrott.

 

Fakta: Development Office, Lunds universitet
Gruppen arbetar med att attrahera donationer och filantropiskt kapital från privatpersoner, företag, stiftelser och ideella organisationer till forskning och utbildning vid Lunds universitet

Läs och se mer:
* Lunds universitet
* Läs mer om utbildningen
* Film: Se Hans Eliasson och Carina Borgström-Hansson från Världsnatur- fonden diskutera effekterna av energieffektivt byggande (3.38 minuter)

Text: Joen Garsén, juli 2012

 

 

Development office_hans
Hans Eliasson, en av personerna bakom Sveriges första masterutbildning inom miljöbyggande.

Fakta

Om Hans Eliasson
Intressen: Jakt och skidåkning
Drömmer om: Att vara närvarande i ögonblicket och inte rusa så fort fram i tillvaron.
Aktuell som: Filantropisk idégivare och delaktig i tillkomsten av Sveriges första masterutbildning i energi- och miljöeffektivt byggande.

Energy-efficient and Environmental Building Design
(Energi- och miljöeffektiva byggnader)
Ny, tvåårig masterutbildning vid Lunds universitet/Campus Helsingborg som startar höstterminen 2012. Utbildningen fokuserar på byggnaden som system i ett livscykelperspektiv. Målet är att öka kunskaperna kring hållbart byggande och på sikt få fram nya sätt att bygga energieffektiva byggnader i kalla klimat (t.ex. skandinaviskt) med låg miljöpåverkan. Utbildningen med detta fokus är den första i sitt slag i Sverige.

136 personer har sökt och 30 har blivit antagna till den första utbildningsomgången. Utbildningen har 25 platser på Campus Helsingborg (på grund av att flera studenter ofta antas till flera program och kurser samtidigt, görs alltid ett överintag vid första antagningstillfället). Undervisningen sker helt och hållet på engelska för att locka sökanden från hela världen.

Läs och se mer:
Läs mer om Masterutbildning i energi- och miljöeffektivt byggande

Film, intervju om energieffektivt byggande Se Hans Eliasson och Carina Borgström-Hansson från Världsnaturfonden diskutera effekterna av energieffektivt byggande (3.38 minuter)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen