Du är här

Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7.5 hp

Utbildningsöversikt

Kursen behandlar grundläggande ämnen inom området pragmatik, studier över kontextrelaterad betydelse. Den behandlar traditionella ämnen inom pragmatik såsom presupposition, konversationsinplikatur, talakter, referens och deixis samt några andra relevanta ämnen inom pragmatik, t.ex. artighet, diskurs/dialogstruktur, och informationsstruktur. Inom dessa breda områden, ägnas särskilt uppmärksamhet på frågor som rör prosodi i konversation samt social deixis.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

 

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen