Du är här

Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur i översättning, 7.5 hp

Kursen belyser utvecklingen av den arabiska litteraturen under 1800- och 1900-talen. Tyngdpunkten är lagd på tiden efter första världskriget. I kursen läses litterära texter och ges orientering om den sociala och historisk-politiska utvecklingen. Litteraturen läses i översättning.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-arabiska/kurs/ARAB31

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo