Du är här

Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Studenterna tillämpar kunskaper i teori och metod för arabiska i ett självständigt examensarbete. Examensarbetet består av specialstudium av något problemområde inom arabiska språket eller litteraturen. Examensarbetet skall skrivas på svenska eller engelska, visa förmåga till självständigt tänkande och vetenskaplig arbetsmetod, samt ventileras vid seminarium. Uppsatsen ska baseras på ett källspråkligt material på arabiska

Mer om utbildningen hittar du på http://www.sol.lu.se/arabiska/kursutbud-arabiska/kurs/ARAK01

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo