Du är här

Astronomi: Examensarbete för kandidatexamen, 15.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Utbildningsöversikt

I kursen väljer du i samråd med handledare att självständigt behandla en frågeställning inom astrofysiken. Inriktningen på arbetsuppgiften kan vara observationell, teknisk eller teoretisk. Arbetsuppgiften bör om möjligt anknyta till vid institutionen aktuella vetenskapliga projekt.
Kursen ger dig möjlighet att applicera dina tidigare förvärvade kunskaper på en specifik uppgift och att tolka och värdera erhållna resultat, samt att presentera frågeställning, metoder och resultat i rapportform.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.astro.lu.se/Education/

15
Sista ansökningsdag
oktober 2014
Kursperiod:2015-01-19 - 2015-06-05
Studietakt:50%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Engelska
Anmälningsdatum:2014-10-15
Öppen för anmälan
Anmäl dig

UTBILDNINGSVARIANT 2

Kursperiod:2015-01-19 - 2015-06-05
Studietakt:50%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Engelska
Anmälningsdatum:2014-08-15
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

LERU logotype U21 logotype

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen