Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Audiologisk rehabilitering III: kandidatuppsats

Kurs 15 högskolepoäng

Kursens syfte är att studenten ska planera och genomföra en litteraturstudie med fördjupning inom den audiologiska rehabiliteringen. Studien ska sedan presenteras genom skriftlig rapport och muntlig presentation och försvar av eget arbete. Den första delen av kursen består av föreläsningar och seminarier som ger nödvändiga instrument i och kunskaper om vetenskapsmetodik, litteratursökning och som presenterar audiologiska områden lämpade för fördjupning. Studenten ska välja område för litteraturstudie, formulera en plan och presentera denna. Efter detta följer projektarbetet under handledning och består av litteratursökning, kritisk granskning, sammanställning och analys. Handledningen sker dels vid seminarier i grupp, dels individuellt. Den skriftliga rapporten ska omfatta 15-20 sidor. Underlag för diskussion utformas och presenteras kontinuerligt under kursens gång. Studenten ska presentera sin rapport vid ett seminarium och vara opponent vid en medstuderandes redovisning och seminarium samt vara aktivt deltagande vid övriga medstuderandes presentationer/seminarier. För godkänd kurs krävs: Närvaro vid föreläsningar och aktivt deltagande i seminarier och vid presentationer. Godkänd plan för litteraturstudie och inlämnad och av examinator godkänd skriftlig sammanställning av projekt . Godkänd muntlig presentation av litteraturstudie, godkänt försvar av egen litteraturstudie och godkänd opposition av medstuderandes litteraturstudie.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/audiologiutbildning

Kontakt

Logopedi, foniatri och audiologi
Lasarettsgatan 19, Lund
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
+46 46 17 27 76

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt antagen till audiologiutbildningen eller har minst 130 högskolpoäng i ämnet audiologi.

Urval

Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2016

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

18 januari 2016 - 27 mars 2016

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan på Antagning.se.” Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Audiologisk rehabilitering III: kandidatuppsats är 32 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen