Du är här

Tillämpad kulturanalys - Masterprogram, 120.0 hp

Examen: Masterexamen

Utbildningsöversikt

Syftet med utbildningen i Applied Cultural Analysis är att utveckla och fördjupa den studerandes kunskaper och färdigheter i kulturanalys med särskild inriktning på användandet av kulturanalytiska insikter och arbetsformer i samhälle och arbetsliv. Genom utbildningen stärker den studerande teoretiska såväl som metodiska aspekter av sina kulturanalytiska kompetenser och utvecklar en avancerad förståelse av skilda verksamhets- och organisationskontexter, samt de krav dessa ställer på projektledning, kommunikation m m. Genom praktik, projekt och examensarbete ges den studerande möjlighet att utveckla och målinrikta sina kompetenser till specialiserade funktioner i arbetslivet, såväl som förberedelse för forskarutbildning.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kultur.lu.se/maca

15
Sista ansökningsdag
januari 2014
Kursperiod:2014-09-01 - 2016-06-05
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Avancerad nivå
Ort:Lund
Språk:Engelska
Anmälningsdatum:2014-01-15
Stängd för anmälan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

LERU logotype U21 logotype

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen