Du är här

Judaistik: Judisk historia och kultur, 7.5 hp

Historien intar en central plats i judisk självförståelse. Det förflutna ger identitet och skapar samhörighet. Men frågan är vad som är historia och vad som är minne? Den frågan följer oss som en röd tråd genom kursen. Minnet kan manipuleras och förändras. Vad en gemenskap minns är beroende på vem som minns, och vem som tagit sig rätten att minnas. Den här kursen är främst en historisk och kulturell översikt där vi följer det judiska folkets historia från uttåget ur Egypten fram till modern tid. Vi bekantar oss med händelser och platser som fyller en viktig funktion för judisk identitet och tradition. Kursen ger också en överblick över judarnas politiska och sociala förhållanden i olika historiska kontexter. Vi stannar upp vid några av den judiska historiens stora personligheter och diskuterar hur deras liv och verk präglat judisk historia och judiskt minne samt lyfter fram några teman som under historiens gång präglat judisk självförståelse.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.teol.lu.se/

15
Sista ansökningsdag
april 2014
Kursperiod:2014-09-01 - 2015-01-16
Studietakt:25%
Studieform:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Anmälningsdatum:2014-04-15

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo