Du är här

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Världsmusik, 180.0 hp

Examen:

Musikerutbildning, folk- och världsmusik, syftar till att utbilda musiker med god konstnärlig och professionell förmåga. Utbildningen har stort fokus på utveckling av den musikaliska personligheten och det egna musikaliska uttrycket. Undervisningen omfattar individuell undervisning, ensemble, musikteori med mera. Du är själv med och påverkar delar av innehållet i utbildningen. Ett stort antal gästlärare ger kontinuerligt master classes. Du ska efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former, såsom solist eller medlem i fasta ensembler och/eller fria grupper. Du ska även ha utvecklat sådana färdigheter som krävs för att studera vidare med en hög grad av självständighet. Vidare ska du efter fullbordade studier ha förvärvat grundläggande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring/anpassning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv. För information om antagningsprov, www.mhm.lu.se/o.o.i.s/26548

Mer om utbildningen hittar du på http://www.mhm.lu.se/o.o.i.s/26548

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo