Du är här

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst, 180.0 hp

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Konstnärlig kandidatutbildning i skådespelarkonst, är en 3-årig programutbildning som syftar till att utbilda skådespelare med god konstnärlig och professionell förmåga. Du skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att självständigt lösa sceniska uppgifter som artister ställs inför vid verksamhet inom teater, film och TV. Skådespelarutbildningens uppläggning bygger på ämnesintegration. Förutom Scenframställning som är huvudområdet, består programmet av Rörelse, Röst, Teori samt Sång och musik. De enskilda ämnena griper in i varandra, kompletterar och förutsätter varandra.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.thm.lu.se/om-oss/skaadespelarutbildningen

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo