Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram, 120.0 hp

Examen: Masterexamen

Utbildningsöversikt

Vill du arbeta med miljöskydd, miljömålen, hållbar utveckling, miljöinformation och rådgivning, tillsyn eller lokalt klimatarbete? Miljö- och hälsoskydd handlar om hur miljöproblem påverkar människor och hur man kan förhindra och åtgärda dem på lokal nivå. Utbildningen ger dig också kunskap om hur miljöproblem hanteras i offentlig förvaltning och vilka lagar och regler som styr miljöarbetet. Studierna gör dig rustad för en karriär inom miljö- och hälsoskydd.

Några av målen med utbildningen är att

– Få kunskap och insikt inom miljö- och hälsoskyddsfrågor för att kunna utveckla och använda idéer och teorier samt förmåga att identifiera och strukturera behov av miljö- och hälsoskyddande åtgärder.

- Planera och bedriva förebyggande miljövetenskapligt arbete i syfte att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

–      Självständigt kunna identifiera och formulera nya frågeställningar med hjälp av tidigare teorier för att sedan kunna utföra samt utvärdera myndighetsutövande och handläggande av miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Utbildningsupplägg

Masterutbildningen i miljö- och hälsoskydd är tvåårig. Det första året består av miljö- och hälsoskyddskurser som sedan följs av ett andra år med två obligatoriska miljövetenskapliga kurser under hösten samt avslutande examensarbete på vårterminen.

    Utbildningen kombinerar både teoretiska och praktiska naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Valbara fördjupningskurser är t.ex. miljöskydd, livsmedelssäkerhet, metodik och praktik, riskanalys, miljöövervakning, GIS och strategisk miljöutveckling. I utbildningen ingår en obligatorisk praktikkurs där du lär dig hantera och handlägga ärenden enligt miljöbalken samt kommunal planering och tillsyn. Det avslutande examensarbetet kan ske på universitetet, på ett företag eller myndighet.

Kompetens och arbetsmarknad

Masterutbildningen förbereder dig för din framtida yrkesroll genom att du under det första året läser yrkesinriktade kurser där dessutom en obligatorisk praktik på en miljöförvaltning eller länsstyrelse ingår.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta med miljö- och hälsoskyddsfrågor på kommuner, statliga verk och länsstyrelser. En växande arbetsmarknad finns även inom industri och konsultföretag. I yrket samarbetar du med tjänstemän och politiker inom förvaltningar och myndigheter samtidigt som du träffar allmänheten i din roll som informatör och rådgivare.

 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/masterprogram-avancerad-niva/miljo-och-halsoskydd

15
april 2016
Sista ansökningsdag
Studieperiod:2016-08-29 - 2018-06-06
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Avancerad nivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2016-04-15
Öppnas för anmälan 2016-03-16

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen