Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik, 180.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Utbildningsöversikt

Informationssamhällets framväxt har inneburit ett ökat behov av att beskriva, förstå och förutsäga verkligheten. Det finns ett ökande behov av personer som kan strukturera och analysera de allt större mängder av data som produceras och lagras, och en matematisk utbildning är en bra grund för sådana arbetsuppgifter. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker -- komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp.


Kandidatprogrammet i matematik inleds med ett obligatoriskt block innehållande grundläggande kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Därefter följer ett block valfria kurser som dels skall ge breddning genom att ämnen andra än de matematiska studeras, dels ge fördjupning genom fortsättningskurser inom något eller några av matematikämnena. Utbildningen kan ges en helt teoretisk inriktning mot rena matematiska kunskaper, men också en mer tillämpad prägel för den som vill använda avancerade matematiska metoder för att lösa problem från andra ämnesområden. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som kan innebära att man gör en mindre forskningsuppgift eller för en uppdragsgivare utanför universitetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret tillämpat problem.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.matematik.lu.se/utbildning/kandidatprogram/

15
oktober 2014
Sista ansökningsdag
Kursperiod:2015-01-19 - 2018-01-12
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2014-10-15
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig

UTBILDNINGSVARIANT 2

Kursperiod:2014-09-01 - 2017-06-09
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2014-04-15
Stängd för anmälan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen