Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, 180.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Klimatförändring, föroreningar, övergödning. Listan kan göras lång, men möjlighet till förändring finns. Miljövetenskaplig utbildning är en tvärvetenskaplig utbildning där fokus ligger på att förstå den naturvetenskapliga bakgrunden till miljöfrågor, men innehåller också den samhällsvetenskapliga kunskap t ex miljörätt och miljöekonomi som krävs för att genomföra de förändringar och långsiktiga lösningar som behövs för ett hållbart samhälle. Utbildningen inleds med ett basblock där följande områden ingår:

  • Grundläggande orsaker till och konsekvenser av miljöproblem
  • Naturliga kretslopp och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter
  • Metoder för att beskriva och analysera miljöproblem
  • Ekonomiska konsekvenser av miljöförstöring och miljöskydd
  • Strategier för att komma tillrätta med miljöproblem http://a0221.srv.lu.se:8180/LukasWeb/MainServlet#
  • Principerna bakom miljöledningssystem, miljörevision och miljöcertifiering

Den senare delen av utbildningen inriktar du dig mot ett valfritt miljövetenskapligt område, vilket ger en specialistkompetens som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kan vara t.ex. kemiska miljögifter och toxikologi, naturvård, markvård, vattenvård eller naturresurser. Efter utbildningen kan du välja mellan att ge dig ut på arbetsmarknaden eller läsa vidare på någon av våra masterutbildningar i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd.

Saknar du de naturvetenskapliga ämnena från gymnasiet och vill läsa miljövetenskap finns en alternativ ingång, se http://www.miljö.lu.se

Mer om utbildningen hittar du på http://www.miljovetenskap.lu.se/utbildning/kandidatprogram/miljoevetenskap

15
Sista ansökningsdag
april 2014
Kursperiod:2014-09-01 - 2017-06-06
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Anmälningsdatum:2014-04-15

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo