Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogram inom mänskliga rättighetsstudier, 180.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Utbildningsöversikt

Mänskliga rättighetsstudier är ett flervetenskapligt ämne. Undervisningen är tematisk och kontextbaserad. Första terminen ger en introduktion till ämnet genom att introducera olika perspektiv och grundläggande begrepp. Kursen sträcker sig från upplysningens idéer, genom den moderna tidens världskrig till FN-systemet och mänskliga rättigheter i världen idag.

Andra terminen fokuserar på den praktiska tillämpningen av MR-systemet på både statlig och internationell nivå: vilka centrala aktörer och regelverk finns, hur styrs MR av politiskt och filosofiskt formulerade mål? Terminen avslutas med uppsatsskrivande.

Den tredje terminen sätter MR i specifik kontext. En särskild kurs i teori och metod föregår sedan ytterligare uppsatsarbete.

Programmet innehåller även en termin bestående av valfria kurser samt en termin praktik. Den avslutande terminen består av fördjupning inom vetenskaplig teori och metod samt en kandidatuppsats.

Utbildningen leder till en fil.kand examen. Kunskaper i ämnet efterfrågas mer och mer i samhället och MR-vetare finns i offentlig förvaltning, frivilligorganisationer såsom Rädda barnen, FN, Röda korset liksom i privata företag. Som MR-vetare är du rustad för att arbeta både i Sverige och internationellt.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.mrs.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen