Du är här

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi, 180.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Utbildningsöversikt

Religion och religiös tro är aktuella och debatterade ämnen i dagens samhälle. Religion berör allt från världspolitiken och det sociala livet till individers sökande efter mening. Om du öppnar en dagstidning inser du att religion är något som dagligen finns i vår närhet. Synen på religion skiftar dessutom från tid till tid och från människa till människa, men den berör något av det mest grundläggande i våra liv. Du lär dig att studera religion och tro på ett vetenskapligt sätt för att få en bredare och djupare förståelse både för individer och för samhällen utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Kandidatprogrammet spänner över många olika ämnen, och du väljer själv var du vill lägga din tonvikt. Inom programmet kan du bekanta dig med såväl kristendomen som övriga världsreligioner och lära mer om deras rötter, deras utveckling fram till idag och hur de på olika sätt kommer till uttryck i dagens samhälle. Du kan också välja att studera till exempel beteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, tros- och livsåskådningsvetenskap. Studierna avslutas med ett självständigt arbete i form av en uppsats. Utbildningen passar för dig som är intresserad av teologi och religionsvetenskap och som ser en yrkeskarriär inom information, kultur, journalistik och utbildning. Programmet är också utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som präst inom Svenska kyrkan. Blivande pastorer inom andra samfund kan ha god nytta av denna utbildning.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.teol.lu.se/utbildning/

15
Sista ansökningsdag
oktober 2014
Kursperiod:2015-01-19 - 2018-01-19
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Anmälningsdatum:2014-10-15
Öppen för anmälan fram till och med 2014-10-16
Anmäl dig

UTBILDNINGSVARIANT 2

Kursperiod:2014-09-01 - 2017-06-04
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Anmälningsdatum:2014-04-15
Stängd för anmälan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

 

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen