Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Psykologprogrammet, 300.0 hp

Examen: Psykologexamen

Utbildningsöversikt

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog.

Psykologprogrammet ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Vidare ingår yrkespraktik, psykopatologi, grundläggande psykoterapiutbildning, arbete i grupper och organisationer samt vetenskapsteorier och -metoder. I slutet av utbildningen genomförs en examensuppsats. Utbildningen präglas av samspel mellan teori och praktik, med olika former av undervisning, färdighetsträning och klientarbeten.

Det finns idag ca 10 000 leg. psykologer inom barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Många har egen praktik. Behovet av psykologinsatser är växande i ett samhälle med stora förändrings- och kompetenskrav, kulturell mångfald och ambitioner att främja individens psykiska hälsa och livskvalitet.

En psykologexamen ger goda förutsättningar att arbeta för att förbättra människors liv, inom många verksamhetsområden, och genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer. Arbetsmetoderna omfattar kvalificerad bedömning, behandling, konsultation, handledning, organisationsutveckling och pedagogisk verksamhet, samt utvärdering och utveckling av olika verksamheter.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.psy.lu.se/psykologprogrammet

15
april 2014
Sista ansökningsdag
Kursperiod:2014-09-01 - 2019-06-07
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2014-04-15
Stängd för anmälan

UTBILDNINGSVARIANT 2

Kursperiod:2015-01-19 - 2020-01-17
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2014-10-15
Stängd för anmälan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen