Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Samhällsvetenskap, Genusvetenskap - Masterprogram, 120.0 hp

Examen: Masterexamen

Utbildningsöversikt

Utbildningen i genusvetenskap på avancerad nivå syftar till att ge studenten en inblick i det breda och mångfacetterade fält som genusvetenskaplig teori utgör samt att öka kunskapen om tillämpningen av genusteorier inom andra discipliner. I fokus ligger en förståelse av hur genus som analytisk kategori är sammanflätad med kategorier som etnicitet, klass och sexualitet. Målet är att träna förmågan att tillämpa genusvetenskapliga teorier och metoder samt uppmuntra kritiskt och kreativt tänkande kring formuleringen av forskningsfrågor och dess tillämpningar.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.genus.lu.se/o.o.i.s/15488

15
april 2014
Sista ansökningsdag
Kursperiod:2014-09-01 - 2016-06-10
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Avancerad nivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2014-04-15
Stängd för anmälan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen