Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barnmorskeprogrammet, 90.0 hp

Examen: Barnmorskeexamen

Utbildningsöversikt

Programmet ger kompetens att arbeta som legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt av preventivmedel. Barnmorskans funktions- och ansvarsområde är reglerat i författning där normal graviditet och förlossning, eftervård av mor och barn, familjeplanering samt gynekologisk hälsa och ohälsa ingår. Barnmorskan har en hälsovårdande funktion för den blivande och nyblivna familjen och planerar vården med utgångspunkt från familjens behov. Barnmorskan arbetar för att främja god hälsa då det gäller sex och samlevnad och deltar i vården av kvinnans specifika hälsoproblem.

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den teoretiska delen omfattar föreläsningar, arbete i grupp, seminarier, metod- och färdighetsträning varvat med självstudier. Den kliniska utbildningen ger erfarenhet av att planera arbetet, handlägga vård samt att tillsammans med kvinnan och hennes partner planera vård och omvårdnad. Under utbildningen ska du bistå vid minst 50 förlossningar. Den kliniska utbildningen är förlagd till samtliga sjukhus inom Region Skåne samt Halmstad. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma.

Efter avslutad utbildning erhålls barnmorskeexamen och medicine magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med master- eller forskarstudier.

Arbetsmarknad: Det råder brist på barnmorskor. Bristen förväntas bestå lång tid framöver.

Mer om utbildningen hittar du på http://portal.omv.lu.se/Portal/soka/avancerad/barnmorska

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen