Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Logopedprogrammet, 240.0 hp

Examen: Logopedexamen

Utbildningsöversikt

Logopeder arbetar med röst, tal och språk hos barn och vuxna. Utbildningen syftar till att ge djupa teoretiska kunskaper om normal och avvikande kommunikation och kan utgöra en grund för fortsatta teoretiska studier och vetenskaplig skolning. Utöver huvudområdet logopedi läser du medicinska ämnen, psykologi, lingvistik och fonetik. I den kliniska delen av utbildningen lär du dig logopedisk metodik för diagnostik och behandling inom habilitering och rehabilitering. Färdigheter tränas regelbundet genom studiebesök, auskultationer och handledda patientbehandlingar. Olika aspekter av egna kommunikativa förmågan tränas också. Utbildningens dominerande pedagogiska modell är problembaserat lärande, PBL. Modellen poängterar självstyrt och medvetet lärande och bygger på att studenter i grupp utifrån en utgångspunkt formulerar konkreta inlärningsmål, letar information samt bearbetar och diskuterar vad de kommit fram till. PBL-arbetet innebär också träning i gruppkommunikation, samarbete och ledarskap. I övrigt ges undervisning i form av föreläsningar, seminarier och färdighetsträning. Programmet samverkar med audiologiutbildningen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen på grundval av examensbevis. Logopeder är idag eftertraktade av arbetsgivare och efterfrågan kan förväntas öka ytterligare i framtiden. Behovet av djup och bred kunskap om kommunikation under olika villkor är stort och arbetsmarknaden inom sjukvård, skolverksamhet, undervisning och forskning är god.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/logopedutbildning

15
april 2015
Sista ansökningsdag
Kursperiod:2015-08-31 - 2018-06-10
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2015-04-15
Öppnas för anmälan 2015-03-16

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen