Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Logopedprogrammet, 240.0 hp

Examen: Logopedexamen

Utbildningsöversikt

Logopeder arbetar med röst, tal och språk hos barn och vuxna. Logopedutbildningen, som är fyraårig, syftar till att ge djupa teoretiska kunskaper om normal och avvikande kommunikation och examen utgör underlag för Socialstyrelsens utfärdande av logopedlegitimation. Utbildningen kan också utgöra en grund för fortsatta teoretiska studier och forskarutbildning. Utöver huvudområdet logopedi läser du medicinska ämnen, psykologi, lingvistik och fonetik. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen lär du dig logopedisk metodik för diagnostik och behandling inom logopedins olika verksamhetsområden. Logopediska färdigheter tränas regelbundet genom auskultationer och handledd patientbehandling. Undervisning i vetenskapsmetodik, egen kommunikativ förmåga och ledarskap förbereder studenten för arbetsmarknadens behov och legitimationens krav. Utbildningens dominerande pedagogiska modell är problembaserat lärande, PBL. I pedagogiken förespråkas självstyrt och medvetet lärande och bygger på att studenter i grupp utifrån en utgångspunkt formulerar konkreta inlärningsmål, letar information samt bearbetar och diskuterar sina slutsatser. I PBL-arbetet tränas studenten i gruppkommunikation, samarbete och ledarskap och förbereds för ett yrkesliv i nära samverkan med andra yrkesgrupper. I övrigt ges undervisning i form av föreläsningar och seminarier. Behovet är stort av logopedisk kompetens om kommunikation under olika villkor på individ- och organisationsnivå, och arbetsmarknaden inom sjukvård, habilitering, skolverksamhet, undervisning och forskning är god.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/logopedutbildning

15
april 2016
Sista ansökningsdag
Studieperiod:2016-08-29 - 2020-06-07
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2016-04-15
Öppnas för anmälan 2016-03-16

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen