Statistik

Dagligen möter man påståenden om hur verkligheten ser ut och fungerar. En kritisk analys av dessa påståenden kräver kunskaper om datainsamling, dataanalys och vilka slutsatser underlaget tillåter. Inom alla områden av yrkeslivet används statistiska metoder. Statistik används för att mäta arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder. Marknadsanalyser är ett annat vanligt exempel på användning av statistik i företag. Insamling och analys kan ske på ett mer eller mindre sofistikerat sätt. Statistik som vetenskapligt ämne handlar om hur man på ett effektivt sätt gör denna insamling och analys för att minimera osäkerheten i beslutsprocessen. Allmänna kurser i statistik ges upp till 120 hp och ämnet kan utgöra huvudämne i kandidat- och magisterexamen.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo