Informatik/Data- och systemvetenskap

Informatik är ett samhällsvetenskapligt designämne vid Ekonomihögskolan. Det läggs stor vikt vid organisationer och verksamhetsstrategier, modellering och design av verksamheters informationsbehov och tjänster som IT-system ska leverera som stöd. De vi kallar informationskonstruktörer intresserar sig för hur dessa IT-system ska vara uppbyggda för att fungera som tänkt, vara pålitliga, stabila och möjliga att bygga ut, så att IT-systemen verkligen stödjer verksamheter och människor. Ämnet informatik är centralt för yrken som verksamhets- och systemarkitekt, systemdesigner, IT-samordnare, verksamhetskonsult, IT-konsult etc. Den kompetens som informationsarkitekten och -konstruktören behöver för att kreativt lösa sina uppgifter innefattar kunskaper om organisationer, individer och IT, men också mer specifik designkunskap, bl.a. IT-baserad organisationsutveckling, systemutveckling, programkonstruktion, projektarbete, informationssystem och samspelet mellan människa och dator.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo