Du är här

Förvaltningen

Beskrivning

Universitetsförvaltningens uppgifter är att bereda och verkställa beslut av universitetsstyrelsen, rektor, antagnings- och examensnämnderna, områdesstyrelserna och av de senare inrättade organ och arbetsgrupper samt att ge administrativ service i övrigt åt institutioner och studenter.


Universitetsförvaltningen består av den gemensamma förvaltningen och områdeskanslierna. Den gemensamma förvaltningen betjänar universitetet i dess helhet, medan områdeskanslierna främst ger service till respektive områdesstyrelse och övriga områdesorgan samt områdets institutioner.


Den gemensamma förvaltningen utgörs av enheterna under rubriken Avdelningar (motsv) nedan.


Områdeskanslierna betjänar universitetets områden och betecknas på följande sätt:


Kansli LTH Lunds tekniska högskola

Kansli N Naturvetenskapliga fakulteten

Kansli J Juridiska fakulteten

Kansli S Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kansli M Medicinska fakulteten

Kansli HT Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kansli K Konstnärliga området

Kansli EHL Ekonomihögskolan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo