Meny

Du är här

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Postal address

188
223 62 Lund
Sölvegatan 12
046-2228698
046-2220321

Beskrivning

I Lund är forskningen starkt inriktad mot ämnesövergripande studier av miljö- och klimatförändringar både i det lokala och globala perspektivet. En ökad förståelse av människans roll i förändringsprocessen eftersträvas. Följande tre huvudområden kan urskiljas:[BR]-Satellitbaserad fjärranalys och geografisk informationsbehandling (GIS) för övervakning respektive analys av markförstöring, miljö- och naturresursförändringar. [BR]-Klimatologi, särskilt klimatförändringar och lokalklimatologi. [BR]-Geomorfologi med särskild inriktning mot erosionsprocesser och periglaciala miljöer.

Medarbetare

 • Doktorand
 • Doktorand
 • Lärare
 • Forskare, 046-222 46 09
 • Forskare assisten
 • Forskare, 046-222 86 89, 070-389 19 25
 • Utbildning Administrator, 046-222 36 79
 • Lektor, 046-222 40 31
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Biträdande universitetslektor, 046-222 17 34
 • Forskningsingenjör
 • Doktorand
 • Postdoc, 046-222 17 35
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 46 09, 076-034 09 70
 • Profesor, +0462223743, +0709563743
 • Forskare, 046-222 31 52
 • Forskningsingenjör, +462224823
 • Doktorand, 046-222 48 87
 • Doktorand, 046-222 17 31
 • Doktorand
 • Professor, 046-222 96 55
 • Forskare, 046-222 38 30
 • Vaktmästare, 046-222 01 94
 • Lärare/Studievägledare, 046-222 16 91
 • Doktorand
 • Post Doc
 • Forskningssekreterare, 046-222 36 22
 • Forskare
 • Programmerare, 046-222 49 63
 • IT-tekniker, 046-222 40 47
 • PostDoc, 046-222 36 59
 • prefekt, +462229579
 • Universitetslektor, 046-222 01 55
 • Lektor
 • Doktorand, 073-816 60 29
 • Forskare, 046-222 96 83
 • Forskare, 046-222 40 39, 076-791 78 49
 • Forskare, 046-222 48 65
 • Doktorand, 046-222 89 76, 0706-850928
 • forskningsingenjör, +462223794, 073-094 72 35
 • Projektassistent, 070-877 76 95
 • Doktorand, 046-222 17 25, 0739927159
 • Doktorand, 046-222 48 90, +4529905170
 • Doktorand
 • Forskare, +462224480
 • Lektor, 046-222 94 10
 • Doktorand, 046-222 46 09, 070-958 64 71
 • Forskare
 • Post-doc
 • Utbildningsadministratör, 046-222 86 98
 • Doktorand
 • Forskare
 • forskningsingenjör, 046-222 17 85
 • doktorand, 046-222 39 77
 • Postdoc sv, +462223977
 • forskare, 046-222 39 76
 • Forskare
 • Lektor, 046-222 49 67
 • adjunkt, 046-222 40 93
 • Postdoc, 046-222 40 83
 • Forskare, 046-222 40 20
 • Universitetslektor, 046-222 84 07
 • Postdoc, 046-222 42 57
 • Projektassistent
 • professor, 046-222 04 74, 070-573 86 33
 • Forskarasistent
 • Doktorand
 • Forskare, +46736229197, 073-622 91 97
 • Projektassistent, 0739895720
 • Senior Lecturer
 • Förskarassistant
 • Forskare
 • forskare, 046-222 39 75, 073-936 09 67
 • professor em.
 • Doktorand
 • Biträdande universitetslektor
 • Senior Lecturer, +462224072
 • Forskare, 046-222 01 42
 • Postdoc, 046-222 86 91
 • doktorand
 • Doktorand
 • adjunkt, studierektor, 046-222 40 26
 • Doktorand, 046-222 24 887, 076-910 24 19
 • forskningsingenjör, 046-222 03 78
 • Postdok
 • Gästforskare, 0736513584
 • Doktorand
 • univ adj, 046-222 91 28, 073-389 30 51
 • Postdoktor, 046-222 37 49
 • Doktorand, 046-222 96 83
 • Doktorand, 046-222 48 90
 • Doktorand, +0462223152
 • Projektadministratör
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 17 31, 070-065 29 59
 • Forskare, 046-222 17 24
 • Doktorand, 046-222 17 11
 • Universitetslektor, 046-222 42 62
 • Senior University Lecturer, 046-222 17 32
 • Professor/Föreståndare, 046-222 96 54
 • Doktorand
 • Postdoc, 046-222 40 19
 • IT-ansvarig, +0462224090, 070-990 40 01
 • Doktorand
 • Doktorand, 073-095 36 05
 • Postdoc
 • Doktorand
 • Biträdande prefekt, 046-222 96 84
 • Lektor, 046-222 79 25
 • Doktorand, 046-222 36 59
 • Universitetslektor, 046-222 40 82
 • Forskare, 046-222 86 97
 • Lektor, 046-222 39 74
 • forskningsingenjör, 046-222 01 42
 • Programmerare, 046-222 49 63
 • Programmerare, 046-222 17 30
 • Professor, 046-222 43 54
 • Doktorand, 046-222 31 52, 072-366 33 60
 • Doktorand, 046-222 22 1, 072-021 42 95
 • Docent, 046-222 37 46
 • Doktorand, 046-222 97 59, 073-724 74 56
 • professor emeritus
 • Doktorand, 046-222 17 35, 076-408 75 70
 • Professor, 046-222 48 82
 • Professor
 • Föreståndare av Carbon Portal, 046-222 92 98
 • Doktorand, 046-222 97 59, 073-846 43 24
 • Doktorand, 046-222 17 11
 • Postdok
 • Doktorand, 046-222 86 94
 • Projektassistent
 • Doktorand, 046-222 31 52, 070-170 32 68
 • Doktorand, 046-222 86 94
 • Doktorand, +462224039, 073-912 32 56
 • docent, univlektor, 046-222 06 62, 070-697 05 20

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen