Meny

Du är här

Matematikcentrum

Postal address

Box 118,
22100 Lund
Sölvegatan 18, Lund

Beskrivning

Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. [BR][B]Analys:[/B] Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. [B][BR]Algebra:[/B] Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. [BR] [B]Geometri:[/B] Differentialgeometri. [BR][B]Tillämpningar:[/B] Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. [BR] [B]Bildanalys:[/B] Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. [BR][B] Matematisk statistik, teori:[/B] dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. [BR][B]Matematisk statistik, tillämpningar:[/B] biostatistik och bioinformatik, finansiell statistik, miljöstatistik, riskanalys och marin säkerhet, stokastisk utmattning

Medarbetare

  • Biblioteksassistent, 046-222 81 15
  • forskn ingenjör, 046-222 47 81, 070-631 20 97
  • Kommunikatör, 046-222 85 62
  • Bibliotekarie, 046-222 77 76, 070-320 98 52
  • Vaktmästare, 046-222 08 03
  • Bibliotekarie, 046-222 89 75
  • Biblioteksassistent, 046-222 38 12, 0705153034
  • forskningsingenjör, 046-222 49 84, 070-5530079

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen