Du är här

Teknisk geologi

Getingevägen 60D/Sölvegatan 39
046-2227425
046-2229127

Beskrivning

Huvudområden: Ingenjörsgeologi, tillämpad geofysik, förundersökningsmetodik samt hydrogeologi och geotermisk energi. Tillämpad geofysik inom områdena seismoakustik, marin mätteknik, geoelektrik, seismik, loggingteknik och radarmätteknik. För- och fältundersökningsmetodik med avseende på geofysiska och geologiska metoders integration i geotekniska, bergmekaniska och hydrogeologiska problemställningar. Borrnings- och provtagningsmetodik med avseende på jord-, berg- och grundvattenundersökningar. Hydrogeologi med grundvattenhydraulik och modellering varvid särskild tonvikt läggs vid grundvattenresursernas sårbarhet samt vid strömnings- och transportprocesser i den mättade zonen.

Medarbetare

 • universitetsadjunkt, 046-222 89 92
 • forskningsingenjör, 046-222 73 71
 • Doktorand, 046-222 02 47
 • universitetslektor, 046-222 96 57
 • Seniorprofessor, 046-222 74 25, 070-494 76 44
 • doktorand
 • Professor, 046-222 96 58
 • Doktorand, 046-222 89 83, 070-358 87 81
 • Doktorand, 046-222 74 23, 070-207 56 81
 • Doktorand, 046-222 74 23
 • universitetsadjunkt, 046-222 49 58
 • Ingenjör, 046-222 40 85
 • Ekonomiadministratör, 046-222 74 25
 • Doktorand, 046-222 89 83
 • Forskare, 046-222 40 86
 • Tekn. dr, 046-222 74 24
 • universitetsadjunkt, 046-222 47 51
 • universitetslektor, 046-222 89 91
 • Doktorand, 046-222 20 247

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo