Meny

Du är här

Ergonomi och aerosolteknologi

Postal address

Box 118,
22100 LUND
Sölvegatan 26, Ingvar Kamprad designcentrum
046-2228018
046-2224431

Beskrivning

EAT bedriver forskning inom fem områden: [BR][I]Aerosolteknologi [/I]omfattar studier av grundläggande egenskaper hos aerosoler, mätteknik, hälsorisker i olika miljöer, renrumsteknologi och produktionshygien, miljöteknik samt läkemedelstillämpningar[BR][I]Människa, teknik, organisation och riskhantering [/I]studerar metoder att identifiera och åtgärda systemsvagheter i organisation och teknik, utformning av säkra system, säkerhetskultur och säkerhetsledning[BR][I]Människa-tekniksystem[/I] beaktar i sin forskning såväl människans fysiska som kognitiva förmåga. Forskargruppen arbetar med utformning av interaktiva system och med datorsimuleringar och Virtual Reality[BR][I]Organisationsdesign och förändringsledarskap[/I] bedriver forskning om förändringsprocesser i arbetslivet, förändringsledarskap, visualisering av processer, lärande och strategisk affärsutveckling[BR][I]Termisk miljö [/I]innefattar forskning om effekter av den termiska miljön på människans hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande och utveckling av metoder för utformning av optimala miljöer.

Medarbetare

 • Doktorand, 046-222 81 13
 • professor, 046-222 92 66
 • forskningsadministratör, 046-222 80 06
 • Forskarstuderande, 070-336 20 17
 • Forskningskoordinator, 046-222 91 44
 • Doktorand, 046-222 77 33
 • projektanställd
 • doktorand, 046-222 76 30
 • Bitr Lektor, 046-222 80 67
 • Forskningskoordinator, +0462223417, 070-940 41 80
 • professor, 046-222 80 16, 070-859 13 92
 • Forskare, 046-222 80 61
 • universitetslektor, 046-222 33 42
 • Universitetslektor, 046-222 80 45
 • Projektassistent
 • forskarassistent, 046-222 80 15
 • Doktorand, 046-222 95 19
 • Universitetslektor, 046-222 04 96
 • Forskningsingenjör, 046-222 76 35
 • doktorand, 046-222 76 30
 • doktorand
 • universitetslektor, docent, 046-222 32 06
 • universitetslektor, 046-222 40 75
 • Doktorand, +462228005
 • Projektanställd
 • Doktorand, 046-222 39 36
 • Doktorand
 • Forskare, 046-222 39 35, 070-777 45 87
 • Projektanställd, 046-222 46 94
 • universitetsadjunkt, 042-356 70 3
 • professor, prefekt, 046-222 80 17
 • forskare, 046-222 76 45, 076-474 99 5
 • universitetslektor, 046-222 78 33, 073-369 75 49
 • Projektledare
 • Forskare
 • Doktorand, +46462227623
 • Universitetslektor, 046-222 05 17, 073-5518636
 • professor, 046-222 79 89
 • Doktorand, 046-222 32 84
 • Doktorand, 046-222 46 96
 • professor, 046-222 96 22, 070-595 96 22
 • Universitetslektor, 046-222 16 88
 • Doktorand, 046-222 43 58
 • Doktorand, 046-222 05 33
 • Gästprofessor, +447809142523
 • universitetsadjunkt, 070-553 18 17
 • Forskare, 046-222 05 34
 • Forskare, 046-222 98 91
 • Informatör, 046-222 85 10, 0767-83 45 00
 • doktorand, 046-222 81 13
 • forskare - VR, 046-222 76 39
 • Doktorand, 046-222 32 84
 • professor, 046-222 96 80, 070-992 45 12
 • Forskare
 • Projektanställd
 • biträdande lektor, 046-222 91 77
 • TeknD, Forskare, 046-222 40 14
 • doktorand, 046-222 81 13
 • ekonom, 046-222 80 18
 • Professor, 046-222 40 66, 070-918 40 73

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen