Meny

Du är här

Industriell Produktion

Postal address

Box 118,
221 00 Lund
Ole Römers Väg 1, Lund
046-2220000

Beskrivning

Forskning bedrivs inom: [BR]Skärande bearbetning avseende modellering, simulering, övervakning och styrning. [BR]Mätteknik för registrering och analys av krafter, moment och deformationer i maskinsystem. [BR]Gjutning och bearbetning av verktygsmaterial. [BR]FEM- och randvärdesanalys av maskinkomponenter och verktyg. [BR]Simulering och övervakning av plastiska formningsoperationer primärt inriktat mot tunnplåtskonstruktioner. [BR]Verktyg och verktygsmaterial för formningsoperationer. [BR]Inom området tillverkningssystem är forskningen primärt inriktad mot metoder för produktionsanalys (PA). [BR]Magnetostriktiva materials tillämpning inom det produktionstekniska området innefattande bl.a. vibrocast-gjutning av avancerade kompositmaterial samt vibrationsassisterad slipning. [BR]Kretsloppsteknik. [BR][BR][B]Undervisning[/B] bedrivs inom: [BR]Tillverkningsmetoder, tillverkningssystem, kompositmaterial, CADCAMCAE och kretsloppsteknik.

Medarbetare

 • Doktorand, 046-222 15 64, 070-887 66 37
 • Projektassistent, 046-222 00 00
 • gästlärare, +46454265280
 • universitetslektor, 046-222 95 39, 070-250 95 39
 • universitetslektor, prefekt, 046-222 43 61, 070-657 43 61
 • Ingenjör, 046-222 85 02, 0760-560281
 • tekn.dr, 046-222 46 07
 • adj. prof., 046-222 85 20, 070-975 22 21
 • PhD student, 046-222 38 65
 • doktorand, 046-222 85 98
 • doktorand, 046-222 85 08, 070-397 61 16
 • doktorand
 • Specialstudent
 • Gästforskare, 0702 20 56 94
 • Projektanställd, 046-222 00 00
 • Projektanställd, 046-222 00 00
 • forskningsingenjör, 046-222 45 29
 • Phd
 • Projektanställd, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-222 43 82
 • forskningsingenjör, 046-222 95 40, 070-608 12 84
 • Doktorand, 046-222 85 20
 • doktorand, 046-222 85 96
 • Doktorand, 046-222 43 88
 • professor, 046-222 85 95, 070-564 85 95
 • Postdoc
 • Universitetsadjunkt, 046-222 42 75
 • amanuens, 046-222 43 17
 • Verkstadstekniker, 046-222 85 51
 • doktorand, 046-222 43 88, 073-300 46 41
 • Professor, 046-222 86 01

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen