Meny

Du är här

Teknisk logistik

Postal address

Box 118,
22100 Lund
Ole Römers väg 1, Lund
046-2229146

Beskrivning

Avdelningens forskning avser teknisk logistik med ett brett tillämpningsområde. Fokusering sker på materialflöden och hur dessa ska hanteras och styras från totalekonomisk synpunkt samt på informationsflöden i anslutning härtill. Såväl metoder/modeller som utrustning/faciliteter behandlas. Bland aktuella forskningsområden kan nämnas materialflödesproblem i industri-, handels- och transportföretag, risker i försörjningskedjor, prestationsmätning, processbaserad verksamhetsutveckling, simulering/expertsystem, JIT-styrd materialförsörjning, mätning av service och kvalitet i orderprocessen, integration, transport av farligt gods och farligt avfall, samband logistik och miljö, flödesorienterat byggande, inköp inkl e-handel.

Medarbetare

 • Universitetsadjunkt, 046-222 09 07
 • Industridoktorand, 046-222 09 87
 • Doktorand, 046-222 81 72
 • Universitetsadjunkt, 046-222 91 48, 070-493 05 61
 • Ekonom, 046-222 91 46
 • Doktorand, 046-222 91 54
 • Professor, 046-222 09 87
 • Doktorand, 046-222 33 27
 • Adj universitetslektor, 046-222 86 49
 • Kursassistent, 046-222 91 48
 • Professor, 046-222 91 45
 • Industridoktorand, 046-222 09 87
 • Utbildningsadministratör, 046-222 91 51
 • Forskarstuderande, 070-087 33 10
 • Professor, 046-222 91 50
 • Universitetslektor, 046-222 91 53
 • Professor, 046-222 03 66
 • Doktorand, 046-222 31 16
 • Universitetslektor, 046-222 48 78
 • Emeritus, 046-222 81 14, 070-728 47 73

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen