Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Teoretisk högenergifysik

Postal address

SE-223 62 LUND
Sölvegatan 14 A
046-222 9076
046-222 9686

Beskrivning

Inom elementarpartikelfysiken studeras speciellt atomkärnepartiklarnas beståndsdelar, kvarkarna, hur de växelverkar med hjälp av gluoner och hur kvark-gluon-samspelet återspeglas i produktion av och egenskaper hos partiklar i högenergetiska kollisionsprocesser. Även CP-brott och samspelet mellan svaga och starka krafter i hadronväxelverkningar och -sönderfall studeras teoretiskt, liksom högenergetisk växelverkan mellan atomkärnor. Mycket nära kontakt hålles med den experimentella utvecklingen.

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen