Du är här

Elektro- och informationsteknik

Ole Römers väg 3
046-2229179
046-129948

Beskrivning

Institutionens verksamhet spänner över stora delar av IT-området: från telekommunikation via antenner till artificiell intelligens: från grundläggande teori via algoritmer till implementering på kisel och medicinsk system.
Digital information används numera i snart sagt alla sammanhang; digital radio och TV, internet och mobiltelefoni är bara några exempel. Framtidens apparater och system kommer än mer att bygga på ett komplicerat samspel av olika sorters teknik och det är i det sammanhanget man ska se institutionens bredd.

Medarbetare

 • Doktorand, 046-222 49 02, 073-731 20 56
 • Doktorand, 046-2224904
 • Universitetslektor, 046-222 48 58
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 75 18, +46-737030772
 • Professor, 046-2223449
 • Ekonomi- och utbildningsadm, 046-222 97 63
 • Doktorand, 046-2229377
 • Doktorand, 046-222 30 20
 • Forskarassistent
 • Universitetsadjunkt, 046-2221486
 • Universitetslektor, 046-2224721
 • Universitetslektor, 046-2227522
 • Doktorand
 • Gästforskare
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Forskningsingenjör, 070-3077307
 • universitetsadjunkt, Studierektor, 042-356 70 8
 • Gästforskare
 • Doktorand, 046-2227515, 07969316302
 • Forskningskoordinator, 046-222 48 58, 070-526 30 55
 • Administrativ koordinator, 046-2229179
 • Doktorand, 046-222 79 08
 • Professor, 046-2223446, 070-5590344
 • Forskare, 046-222 73 41
 • Universitetslektor, 046-2227516
 • Doktorand, 046-222 90 22
 • Doktorand, 046-2224516
 • Gästprofessor
 • Projektledare
 • Doktorand
 • Forskare, 046-222 72 80
 • Gäst
 • Adjungerad professor
 • Doktorand, 046-2224560
 • Doktorand, 046-2229438
 • Projektassistent
 • Professor, 046-222 90 26
 • Doktorand, 070-671 72 06
 • Doktorand, 013-378223
 • Forskare
 • Postdoktor, 046-222 75 76
 • Doktorand
 • Doktorand
 • doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 90 17
 • Doktorand, 046-222 75 62
 • Utbildningsadministratör, 046-2229019
 • Universitetslektor, 046-222 77 32
 • Utbildningsadministratör, 046-2229013
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 90 17
 • Professor, 046-2227506
 • Doktorand, 013-100313, 0706643900
 • Gästforskare
 • Ingenjör, 046-2229106
 • Universitetslektor, 046-2224353
 • Forskarstuderande
 • Doktorand
 • Utbildningsadministratör, 046-2229020
 • Doktorand, 046-222 49 32
 • Universitetslektor, 046-2224278
 • Gästforskare
 • Doktorand
 • Ekonom, 046-2227520
 • Professor, 046-2227517
 • Professor, 046-222 31 82
 • Doktorand, 046-222 90 99
 • Universitetslektor, 046-222 90 27
 • Datatekniker, 046-222 90 70
 • Forskningsingenjör, 046-2224035
 • Doktorand
 • universitetsadjunkt, 042-356 74 5
 • Universitetsadjunkt, 046-222 91 03, 070-657 28 20
 • Doktorand, 046-222 38 69
 • Professor, 046-2224089
 • Professor, 046-2224914
 • Universitetslektor, +46 46 2229010
 • FPGA-programmerare
 • Professor, 046-2224562
 • Gästforskare
 • Professor, 046-2229007, 070-5566893
 • Professor, 046-222 44 07
 • Doktorand
 • Universitetslektor, 046-222 46 54
 • Adjungerad professor, 013-181349, 0734-181349
 • tekniker, 042-356 73 1
 • Professor, 046-2227523
 • Universitetsadjunkt, 046-2223738
 • Universitetslektor, 046-222 90 18
 • Universitetslektor, 046-222 49 10
 • Forskare, 046-222 41 01
 • Doktorand, 0765942103
 • Universitetslektor, 046-222 48 88
 • Universitetslektor, 046-2229028
 • Projektledare, 046-2227576
 • Doktorand, 046-222 44 05
 • Forskningsingenjör, 046-2227513
 • Bitr. Universitetslektor, 046-222 46 52, 073-779 59 09
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Gästdoktorand
 • Forskare, 046-222 34 50
 • Universitetslektor, 046-2224563
 • Gästforskare
 • Doktorand
 • Gäst
 • Universitetslektor, 046-288 09 99
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 75 39
 • Universitetslektor, 046-222 90 21, 070-683 44 21
 • Adjungerad professor
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand, +462229011
 • Doktorand, 046-222 41 01
 • Postdoktor, 0767682774
 • Doktorand, 046-222 30 20
 • Professor, 046-2224864
 • Doktorand, 046-222 92 46
 • Forskningsingenjör, +46 46 2224845
 • Universitetslektor
 • Projektassistent
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand, +46313258676, 070-338 58 24
 • Ingenjör, 046-2229108
 • Professor, 046-222 91 01, 070-577 05 65
 • Ekonom, 046-222 38 28
 • Universitetslektor, 046-222 91 74
 • Doktorand, 046-2223021
 • Universitetslektor
 • Doktorand
 • Projektledare
 • Doktorand, 046-222 45 60, 070-480 44 86
 • Doktorand, 046-222 75 09
 • Professor, 046-2229669
 • Doktorand, 046-222 75 39
 • Doktorand, 046-2229377, 0762272108
 • Forskare, +46702673161, 070-267 31 61
 • Lektor, 046-222 48 68, 070-522 04 23
 • Postdoktor, 046-222 91 02, 076-138 41 00
 • Forskare, 046-2224940
 • Doktorand, 046-222 90 25
 • Projektledare, 046-222 75 10, 070-223 58 33
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 04 21
 • Doktorand, 046-2229011, 076-232 36 97
 • Doktorand, 046-222 91 07, 070-430 99 46
 • Professor, 046-2227511
 • Professor, 046-222 95 13
 • Professor, 046-2227521
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare, 046-222 75 84
 • Adjungerad professor, 046-888 31 16, 072-179 21 16
 • Ingenjör
 • Forskare, 0768539891
 • Forskare
 • Doktorand
 • Gästforskare
 • Gästdoktorand
 • Doktorand
 • Universitetslektor, 046-222 46 29
 • Doktorand, 046-222 90 21
 • Bitr. Universitetslektor, 046-2229109
 • Doktorand, 046-222 03 75
 • Forskare, 076-7602665
 • Doktorand, 046-222 41 01
 • Doktorand, 046-222 90 25
 • Doktorand, 046-222 49 02
 • Forskningsingenjör, 046-2224463
 • Adjungerad professor
 • Universitetslektor, 046-222 75 09
 • Professor, 046-222 90 03
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 91 04
 • Professor emeritus, 046-222 48 88
 • Doktorand, 046-2229105
 • Doktorand, 046-222 92 46
 • Professor emeritus, 046-2224460
 • Doktorand, 072-733 42 02
 • Doktorand
 • Professor, 046-222 49 41
 • Professor, 046-2229469, 0709 - 22 37 87

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo