Du är här

Svenska ICOS

Sölvegatan 12
046-2220474

Beskrivning

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en nyligen lanserad
forskningsinfrastruktur i världsklass. ICOS består av ett harmoniserat nätverk
av mätstationer avsedda för långtids-studier av ekosystem och deras
växelverkan med klimatet, men även koncentrationsmätningar av växthusgaser i
atmosfären. Nätverket är avsett att koordineras och understödjas genom ett
antal centrala resurser, inklusive temacenter för ekosystem- och
atmosfärsstudier, ett centralt datacenter och ett laboratorium för gasanalyser.

ICOS är ett av de projekt som prioriterats högt av ESFRI (European Strategy
Forum on Research Infrastructures). EU har därför skjutit till medel för
planering och förberedelser under 2008-2012. I arbetet deltar
forskningsinstitutioner från 17 länder (Sverige tillsammans med Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland).

Det svenska ICOS-initiativet drivs av en arbetsgrupp med forskare från Lunds
universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Abisko Naturvetenskapliga Station (tillhör Polarforskningssekretariatet) och
Stockholms universitet, under ledning av Professor Anders Lindroth, Lund.

För att vi ska kunna förstå växelverkan mellan utsläppen av växthusgaser,
klimatet och den globala kolcykeln är övergripande observationsprogram som
löper över långa tidsrymder absolut nödvändiga – och ICOS kommer att erbjuda
forskare, beslutsfattare och andra intres-senter detaljerad information under
lång tid. Men även effekterna av snabba kortvariga feno-men, som t.ex.
värmeböljor eller andra extrema väderhändelser, kan fångas upp. Tanken är att
all data ska bearbetas centralt, så att resultat och tolkningar snabbt kan
göras tillgängliga.

Medarbetare

  • Forskare, 046-222 96 83
  • Forskningsingenjör, +4618376004, 072-577 87 78
  • Universitetslektor, 046-222 84 07
  • professor, 046-222 04 74, 070-573 86 33

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo