Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Svenska ICOS

Sölvegatan 12
046-2220474

Beskrivning

ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en nyligen lanserad forskningsinfrastruktur i världsklass. ICOS består av ett harmoniserat nätverk av mätstationer avsedda för långtids-studier av ekosystem och deras växelverkan med klimatet, men även koncentrationsmätningar av växthusgaser i atmosfären. Nätverket är avsett att koordineras och understödjas genom ett antal centrala resurser, inklusive temacenter för ekosystem- och atmosfärsstudier, ett centralt datacenter och ett laboratorium för gasanalyser. ICOS är ett av de projekt som prioriterats högt av ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). EU har därför skjutit till medel för planering och förberedelser under 2008-2012. I arbetet deltar forskningsinstitutioner från 17 länder (Sverige tillsammans med Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland). Det svenska ICOS-initiativet drivs av en arbetsgrupp med forskare från Lunds universitet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Abisko Naturvetenskapliga Station (tillhör Polarforskningssekretariatet) och Stockholms universitet, under ledning av Professor Anders Lindroth, Lund. För att vi ska kunna förstå växelverkan mellan utsläppen av växthusgaser, klimatet och den globala kolcykeln är övergripande observationsprogram som löper över långa tidsrymder absolut nödvändiga – och ICOS kommer att erbjuda forskare, beslutsfattare och andra intres-senter detaljerad information under lång tid. Men även effekterna av snabba kortvariga feno-men, som t.ex. värmeböljor eller andra extrema väderhändelser, kan fångas upp. Tanken är att all data ska bearbetas centralt, så att resultat och tolkningar snabbt kan göras tillgängliga.

Medarbetare

  • Forskningsingenjör, +460707950239
  • Forskningsingenjör, +4618376004, 070-393 24 68
  • Forskningsingenjör, 070-742 13 67
  • Forskare, 046-222 40 39, 076-791 78 49
  • Forskningsingenjör, +4618376004, 072-577 87 78
  • Universitetslektor, 046-222 84 07, 072-553 36 82
  • professor, 046-222 04 74, 070-573 86 33
  • forskningsingenjör, 046-222 03 78

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen