Meny

Du är här

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Postal address

Sölvegatan 10
22362 LUND
Geocentrum I, Sölvegatan 10
046-222 86 90
046-2228401

Beskrivning

Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.

Medarbetare

 • Doktorand
 • Phd
 • Universitetslektor, 046-222 68 32
 • universitetslektor, 046-222 84 23
 • Managing Partner
 • Docent, 0709-430442
 • professor
 • Doktorand
 • professor, 046-222 84 04
 • Utbildningsadministratör
 • Docent, Dekan, 046-222 71 04, 070-221 51 00
 • Doktorand, +462228645, 076-9021534
 • universitetslektor, 046-222 84 14
 • professor, 046-222 94 96, 073-091 94 96
 • Lektor, 0721750040
 • Gästdoktorand
 • Doktorand
 • doktorand
 • Post doc, 046-222 34 77
 • Adjunkt
 • universitetslektor
 • vikarierande lektorer
 • Gäst PhD-student
 • Professor, 046-222 84 21
 • doktorand, 046-222 41 31
 • Gästdoktorand
 • Universitetslektor, 046-222 32 79
 • Universitetslektor, 046-222 84 09, 0733-747849
 • forskare
 • Docent, 046-730 23 9, 070-222 97 44
 • Forskare
 • Gästdoktorand
 • Docent, universitetslektor, studierektor, 046-222 84 08
 • doktorand, 046-222 86 37
 • Doktorand
 • Postdoc
 • Professor, 046-222 97 97, +46-462229797
 • universitetslektor, 046-222 84 22
 • Post Doc., 046-222 84 20
 • Programme Manager
 • Programkordinator / Studievägledare, 046-222 84 17, 076-408 74 56
 • Studievägledare / Programkoordinator, 046-222 86 90
 • Lektor, 046-222 84 10
 • professor em
 • Senior Consultant, +46840813246, 070-494 04 94
 • doktorand, 046-222 86 37
 • universitetslektor, 046-222 87 62
 • Professor, Prefekt, 046-222 84 13, 072-531 20 88
 • FD, Universiteslektor, 046-222 84 06
 • Doktorand, 046-222 44 17
 • Docent, universitetslektor, bitr. föreståndare, 046-222 48 02, 072-542 44 66
 • universtetslektor em
 • Universitetslektor, 046-222 83 99
 • PhD, Guest researcher
 • Universitetslektor, 046-222 03 27
 • Doktorand
 • universitetslektor, +462224151
 • Projektassistent, 070-250 16 80
 • doktorand, 044-203 31 3
 • professor, 046-222 84 14
 • doktorand
 • doktorand, 046-222 84 03
 • doktorand, 046-222 03 85
 • Forskningsassistent, 0737889807
 • Universitetsadjunkt / Projektassistent, 046-222 41 51
 • Biträdande universitetslektor, +4622229794
 • seniorprofessor, 046-222 84 18
 • doktorand, 070-584 80 07
 • Gäst forskare
 • doktorand
 • Doktorand
 • postdoktor, +46907866946
 • Post doc, 046-222 80 83
 • Universitetsadjunkt, 046-222 84 24
 • Universitetslektor
 • Forskningsassistent och Student Administrator, 046-222 88 35, 0730648752
 • Universitetsadjunkt, +462228419
 • professor em, 046-222 84 11, 070-661 77 61
 • Doktorand
 • Projektledare, Studievägledare, 046-222 72 09, 070-570 77 09
 • Programkordinator / Studievägledare, 046-222 88 35
 • professor em
 • Doktorand, 046-222 74 68

Karta

Avdelningar (motsv):

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen