Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Nationalekonomiska institutionen

Postal address

Box 7082,
22007 Lund
Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1
+46462228657
+46462224613

Beskrivning

Vid nationalekonomiska institutionen bedrivs aktiv forskning inom flera av de nämnda områdena. Institutionen har nio professorer, tretton docenter samt ett 60-tal yngre forskare och doktorander. De flesta deltar i grundutbildningen. Avhandlingar produceras framför allt inom finansiell ekonomi, HAF och internationell ekonomi.

Medarbetare

 • Doktorand, 046-222 04 73
 • Doktorand, 046-222 79 11
 • Doktorand, 046-222 46 69
 • Doktorand, 046-2228677
 • Universitetslektor, 046-222 46 44
 • Rektor, 046-222 86 76
 • Gästförskare
 • lärare/forskare, 046-222 49 70
 • Utbildningsadministratör, 046-222 46 50
 • vikarie, 046-222 86 63
 • Doktorand, 046-222 89 17, +733314065
 • universitetslektor, 046-2228667
 • Assistant Professor, 046-222 00 00
 • Doctorand, 046-222 79 13
 • Utbildningskoordinator, 046-222 94 77
 • Doktorand, 046-2220000
 • universitetslektor, 046-222 46 43
 • Universitetslektor, 046-2228655
 • professor, 046-222 86 86
 • universitetslektor, 046-2224599
 • vikarie, 046-222 36 08
 • Doktorand, 046-222 42 90
 • Professor, 046-222 94 78
 • professor, 046-2224969
 • Doktorand, 046-222 79 13
 • Doktorand, 046-222 86 73
 • Doktorand, 046-2227913
 • fil dr, 046-222 86 74
 • Doktorand
 • Forskare, 046-222 86 80
 • Doktorand, 046-222 79 09
 • Doktorand, 046-222 93 90
 • professor, 046-222 86 78, 070-603 73 83
 • gästforskare, 046-222 86 82
 • Doktorand, 046-222 95 50
 • Doktor, 073-315 45 99
 • Adj. professor, 046-2224650, 070-7638088
 • Postdoc, 046-222 86 64
 • Fil Dr, 046-222 86 80
 • Doktor
 • Doktorand, 046-22279 09
 • Lektor, +462228191
 • Gäst förskare, 046-222 46 43
 • universitetslektor, 046-222 95 48
 • professor, forskargruppschef, 046-222 48 10, 076-887 12 04
 • Forskare, 046-222 86 53
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-2228997
 • Doktorand, 046-222 86 71
 • Doktorand, 046-222 86 77
 • doktorand, 046-2228673
 • Postdoc, 046-222 00 0
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-222 46 69
 • Fil doc, 046-2227909
 • lektor, 046-222 86 74
 • professor, 046-2228668
 • universitetslektor, 046-2227914
 • Doktorand, 046-222 49 71
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Fil. Dr., 046-2228653
 • Docent
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Professor, 046-222 95 51, 070-221 69 26
 • PhD Research Fellow, 046-222 89 93
 • Doktorand, 046-222 86 73
 • Doktorand, 046-2227917
 • universitetslektor, 046-2228666, 070-2492479
 • Professor, 046-222 86 55
 • Professor, 070-274 02 73
 • Post doc, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-2228673, 0739-328045
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-222 79 19, 0762270731
 • Forskare, +462228680
 • Doktorand, 046-222 86 60
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • universitetslektor, 046-2228658, 073 8283210
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Doktorand
 • doktorand, 046-2228672
 • Biträdande lektor
 • Doktorand, 046-222 46 69
 • Forskare, 046-2220000
 • Ekonomi och personaladministratör, 046-222 86 57
 • Postdokt, 046-222 95 28
 • doktorand, 046-2227911
 • Docent, 046-222 89 96
 • Doktorand, 046-222 86 54
 • professor, 046-2228652
 • Assistant Professor, 046-222 00 00
 • Ekonom, 046-222 96 04
 • Post doc, 046-222 92 65
 • PhD student, 046-222 86 55
 • Visby foskare, 046-222 79 09
 • Post dok, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-222 49 71
 • Post. Doc
 • Forskare, 046-222 68 84
 • Docent, 046-222 79 12
 • Docent, 046-222 46 43, 073-396 79 19
 • Docent, 046-222 07 90
 • Lektor, 046-2224671
 • Doktorand, 046-222 79 19
 • universitetslektor, 046-222 86 56
 • Docent, 046-222 86 54
 • professor, 046-2227906, 0702568620
 • Gästforskare
 • Utbildningsadministratör, 046-222 86 63
 • Doktorand, 046-222 79 13
 • Professor (em), 046-2229547
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Adjugerad profesor, 046-222 00
 • Docent, 046-222 46 70
 • Doktorand, 046-222 86 73
 • universitetslektor, 046-2224979
 • Doktorand, 046-2227913
 • Doktorand, 046-222 79 11
 • Post-Doc
 • Fil Dr, 046-222 86 80
 • Doktorand, adjunkt, 046-222 86 58
 • Doktorand, 046-222 95 50
 • webmaster, 046-222 95 46
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Doktorand, 046-222 86 55
 • Adj Professor
 • Utbildningsadministratör, 046-222 86 63
 • Professor, 046-222 74 26
 • Utbildningsadministratör, 046-222 36 08
 • Universitetslektor, 046-222 46 86
 • professor, 046-2228679
 • professor em, 046-222 86 69
 • Doktorand, 046-222 79 13
 • FD, 046-2224974, 076-8674574
 • Doktorand, 046-222 00 00
 • Studievägledare/forskare, 046-222 86 75
 • Doktorand, 046-222 95 50
 • Docent, 046-222 01 23
 • Professor
 • Gäst
 • Doktorand, 046-222 89 17
 • Förskningsassistent

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen