Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pediatrik, Lund

Postal address

Lasarettsgatan 40
22185 Lund
Seminariet, Skånes Universitetssjukhus
046-178346
046-177051

Beskrivning

Pediatrik är läran om barns utveckling och sjukdomar hos barn. Vid avdelningen i Lund ägnas forskningen huvudsakligen åt följande områden: neuropediatrik och handikappforskning, behandling av cancersjukdomar, blödningstillstånd och trombocytdefekter, 1/diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar, cystisk fibros samt 2/sjukdomar hos nyfödda, särskilt lungsjukdomar och hjärnskador och deras förebyggande 3/njursjukdomar.

Medarbetare

 • bitr överläkare, 046-178 06 7
 • Doktorand
 • ST-läk
 • Forskarstuderande, 046-178 37 0
 • forskningssjuksköterska
 • BMA, +46040333947, 076-262 22 58
 • överläkare, 046-178 29 7
 • forskarstuderande
 • överläkare, 046-178 30 1
 • överläkare, forskarstuderande, 046-178 29 9
 • Barnsjuksköterska, 073-679 32 59
 • forskningssjuksköterska, 046-222 69 34
 • överläkare, 046-178 43 9
 • ST-läk Barnklin, Doktorand Barnkardiologen, 0707-872018
 • bitr överläkare, 046-178 32 2
 • överläkare, 046-178272
 • bitr överläkare, forskarstuderande, 046-178 32 1
 • Läkare, 046-178 30 0
 • forskarstuderande, 046-222 07 44
 • överläkare, docent, 046-178 22 8
 • specialistläkare, 046-178 26 4
 • post-doc, 046-222 24 784, +4646702214242
 • överläkare, sektionschef, 046-178 30 3
 • Post doc
 • Läkare, 0733203082
 • Forskarstud
 • Amanuens
 • docent
 • överläkare, 046-178 26 6
 • överläkare, 046-178 29 0
 • ST-läkare, forskarstud, 046-178 32 6
 • forskarstuderande, 046-178 07 4
 • professor, överläkare, 046-222 06 76, 073-349 80 03
 • biträdande överläkare, 046-178 33 4, 070-770 77 8
 • forskarstuderande, 070-954 82 08
 • Forskningsadministratör, 046-222 06 75, +4646722207818
 • adj professor em., 046-178 27 4
 • Forskningssköterska, 046-222 69 33
 • överläkare, 046-178 00 1
 • Doktorand
 • Specialistläkare barnkirurgi, 046-178 30 4
 • Specialistläkare
 • överläkare, 046-178 27 6
 • Doktorand
 • BMA, 046-222 07 46
 • överläkare, verksamhetschef, 046-178 26 2, 076-887 18 36
 • forskarstuderande, 046-178 15 8
 • överläkare, 046-178 30 9
 • docent
 • överläkare, sektionschef, 046-178 27 3
 • professor em., 046-178 23 6
 • Forskarstuderande
 • Överläkare, 046-178 26 5
 • specialistläkare forskarstuderande, 046-178 32 7
 • Doktorand, 046-222 07 44, 073-680 16 07
 • överläkare, sektionschef, 046-178 24 9
 • Doktorand, 046-178 26 0, +46708-931643
 • Specialistläkare, forskare, 046-178 33 3
 • Post Doc, +358458848686
 • specialistläkare, 046-178 34 1, 076-265 49 63
 • professor, överläkare, 046-222 07 47, 070-665 49 47
 • psykolog, forskarstuderande, 046-178 41 8
 • docent, 046-127 56 7
 • forskare, 046-222 07 46
 • forskningsingenjör, 046-222 07 44
 • specialistläkare, 046-178 33 2
 • Överläkare, 046-178 01 9
 • Forskningsassistent
 • docent, 046-222 07 46
 • Professor, 046-178 44 0
 • fo-studerande, 046-222 47 84
 • Em docent
 • Överläkare, docent, lektor i barnkardiologi, 046-178 26 7, 072-206 97 80
 • Professor, forskargruppschef, 046-178 32 0, 073-625 06 17
 • Post Doc, 046-222 07 49
 • Sektionschef, öl, 046-178 28 7
 • professor em., 046-171 10 6
 • Underläkare/Amanuens
 • ST-läkare, 046-178 22 5, 076-945 14 45
 • Chefssekreterare
 • överläkare i barnhjärtkirurgi, docent, 046-178 24 7, 076-887 04 74
 • forskare, 046-222 07 45
 • forskarstuderande., 046-222 06 02
 • forskningssjuksköterska, 046-178 47 2
 • Doktorand
 • bitr överläkare, forskarstuderande
 • forskarstuderande, 046-174 41 0
 • Lab ingenjör
 • Bitr.överläkare/Doktorand, 046-178 28 1
 • Projekt koordinator
 • specialistläkare, 046-176 26 2
 • specialistläkare/doktorand, 046-178 44 1
 • Forskningsassistent, 046-178 10 6
 • forskare, +46455734248, 076-336 73 68
 • docent
 • professor emeritus, 046-178 24 9
 • överläkare, 046-178 29 3
 • Överläkare, 046-178 44 2
 • Post Doc, 046-222 07 44
 • forskarstuderande, +46470588590
 • Doktorand, 046-178 37 2, 0706-667669
 • Amanuens
 • specialistläkare, forskarstuderande, 046-178331
 • överläkare. forskarstuderande, 046-222 07 49
 • bitr överläkare, 046-178 44 5
 • docent emeritus, 046-178 27 7
 • specialistläkare, 046-178 37 3
 • Post doc, 046-222 07 45
 • överläkare, 046-178 01 7
 • Doktorand
 • neonatolog, +46178275, 073-739 07 03
 • Doktorand
 • forskarstuderande, 046-178 29 4
 • Dietist, 0732406742
 • överläkare, 046-178 26 8
 • Gäst forskare, 046-222 07 46
 • psykolog, 046-178 41 9
 • ST-läkare, 046-178 08 9
 • Projektassistent
 • Överläkare
 • BMA, forskningsassistent, 046-222 45 09
 • forskarstuderande, specialistläkare
 • överläkare, 046-178 26 8
 • överläkare, 046-178 28 4
 • Barnkirurg, 046-178 24 2
 • Projektadministratör
 • Specialistläkare, forskarstuderande
 • ST-läkare, 046-178 33 0
 • specialistläkare, 046-178 32 9
 • överläkare, docent, 046-178 28 9, 072-221 44 31

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen