Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pediatrik, Lund

Postadress

Lasarettsgatan 40
22185 Lund
Seminariet, Skånes Universitetssjukhus
046-178346
046-177051

Beskrivning

Pediatrik är läran om barns utveckling och sjukdomar hos barn. Vid avdelningen i Lund ägnas forskningen huvudsakligen åt följande områden: neuropediatrik och handikappforskning, behandling av cancersjukdomar, blödningstillstånd och trombocytdefekter, 1/diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar, cystisk fibros samt 2/sjukdomar hos nyfödda, särskilt lungsjukdomar och hjärnskador och deras förebyggande 3/njursjukdomar.

Medarbetare

 • bitr överläkare, 046-178 06 7
 • Doktorand, 0764130551
 • Doktorand
 • ST-läk
 • Forskarstuderande, 046-178 37 0
 • Teacher
 • forskningssjuksköterska, 046-178 27 7, 070-631 15 57
 • Barnläkare/doktorand, +46040333947, 076-262 22 58
 • överläkare, 046-178 29 7
 • forskarstuderande
 • Fo-sköterska
 • överläkare, 046-178 30 1
 • överläkare, forskarstuderande, 046-178 29 9
 • Barnsjuksköterska, 073-679 32 59
 • forskningssjuksköterska, 046-222 69 34
 • Doktorand
 • överläkare, 046-178 43 9
 • Proj adm
 • ST-läk Barnklin, Doktorand Barnkardiologen, 070-787 20 18
 • bitr överläkare, 046-178 32 2
 • BMA
 • överläkare, 046-178272
 • bitr överläkare, forskarstuderande, 046-178 32 1
 • Läkare, 046-178 30 0
 • forskarstuderande, 046-222 07 44
 • överläkare, docent, 046-178 22 8
 • specialistläkare, 046-178 26 4
 • post-doc, 046-222 24 784, 070-221 42 42
 • överläkare, sektionschef, 046-178 30 3
 • Läkare, 0733203082
 • Forskarstud
 • Amanuens
 • docent
 • överläkare, 046-178 26 6
 • överläkare, 046-178 29 0
 • ST-läkare, forskarstud, 046-178 32 6
 • forskarstuderande, 046-178 07 4
 • professor, överläkare, 046-222 06 76, 073-349 80 03
 • biträdande överläkare, 046-178 33 4, 070-770 77 8
 • forskarstuderande, 070-954 82 08
 • Forskningsadministratör, 046-222 06 75, 072-220 78 18
 • adj professor em., 046-178 27 4
 • Forskningssköterska, 046-222 69 33
 • överläkare
 • Doktorand
 • ST läkare, 070-273 41 12
 • Specialistläkare barnkirurgi, 046-178 30 4
 • Specialistläkare
 • överläkare, 046-178 27 6
 • Doktorand
 • BMA, 046-222 07 46
 • överläkare, verksamhetschef, 046-178 26 2, 076-887 18 36
 • forskarstuderande, 046-178 15 8
 • överläkare, 046-178 30 9
 • docent
 • överläkare, 046-178 27 3
 • professor em., 046-178 23 6
 • Forskarstuderande
 • Överläkare, 046-178 26 5
 • specialistläkare forskarstuderande, 046-178 32 7
 • Projektkoordinator
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 07 44, 073-680 16 07
 • överläkare, sektionschef, 046-178 24 9
 • Doktorand, 046-178 26 0, +46708-931643
 • Specialistläkare, forskare, 046-178 33 3
 • Post Doc, +358458848686
 • specialistläkare, 046-178 34 1, 076-265 49 63
 • professor, överläkare, 046-222 07 47, 070-665 49 47
 • psykolog, forskarstuderande, 046-178 41 8
 • docent, 046-127 56 7
 • forskare, 046-222 07 46
 • forskningsingenjör, 046-222 07 44
 • specialistläkare, 046-178 33 2
 • Överläkare, 046-178 01 9
 • Forskningsassistent
 • docent, 046-222 07 46
 • Professor, 046-178 44 0
 • fo-studerande, 046-222 47 84
 • Em docent
 • Projektkoordinator, 046-222 40 62, 072-536 22 33
 • Forskare, 040-332 91 8, 072-206 82 86
 • Överläkare, docent, lektor i barnkardiologi, 046-178 26 7, 072-206 97 80
 • Professor, forskargruppschef, 046-178 32 0, 073-625 06 17
 • Post Doc, 046-222 07 49
 • Sektionschef, öl, 046-178 28 7
 • professor em., 046-171 10 6
 • Underläkare/Amanuens
 • ST-läkare, 046-178 22 5, 076-945 14 45
 • Chefssekreterare
 • överläkare i barnhjärtkirurgi, docent, 046-178 24 7, 076-887 04 74
 • forskare, 046-222 07 45
 • forskarstuderande., 046-222 06 02
 • forskningssjuksköterska, 046-178 47 2
 • Doktorand
 • bitr överläkare, forskarstuderande
 • forskarstuderande, 046-174 41 0
 • Bitr.överläkare/Doktorand, 046-178 28 1
 • Projekt koordinator
 • specialistläkare, 046-176 26 2
 • Projektassistent, 070-631 15 57
 • specialistläkare/doktorand, 046-178 44 1
 • Forskningsassistent, 046-178 10 6
 • forskare, +46455734248, 076-336 73 68
 • docent
 • Amanuens
 • professor emeritus, 046-178 24 9
 • överläkare, 046-178 29 3
 • Överläkare, 046-178 44 2
 • Post Doc, 046-222 07 44
 • BMA
 • forskarstuderande, +46470588590
 • Doktorand, 046-178 37 2, 0706-667669
 • Amanuens
 • specialistläkare, forskarstuderande, 046-178331
 • överläkare. forskarstuderande, 046-222 07 49
 • bitr överläkare, 046-178 44 5
 • docent emeritus, 046-178 27 7
 • specialistläkare, 046-178 37 3
 • Doktorand, 070-734 14 36
 • Post doc, 046-222 07 45
 • överläkare, 046-178 01 7
 • Doktorand
 • neonatolog, +46178275, 073-739 07 03
 • Doktorand
 • forskarstuderande, 046-178 29 4
 • Dietist, 0732406742
 • Doktorand, AT-läkare
 • BMA, +358500491606
 • överläkare, 046-178 26 8
 • Gäst forskare, 046-222 07 46, 070-559 92 13
 • psykolog, 046-178 41 9
 • ST-läkare, 046-178 08 9
 • Projektassistent
 • Överläkare
 • BMA, forskningsassistent, 046-222 45 09
 • Student
 • forskarstuderande, specialistläkare
 • överläkare, 046-178 26 8
 • Docent/överläkare, 0703338495
 • överläkare, 046-178 28 4
 • Barnkirurg, 046-178 24 2
 • Projektadministratör, 046-222 40 62, 072-563 22 3
 • Specialistläkare, forskarstuderande
 • Doktorand
 • ST-läkare, 046-178 33 0
 • specialistläkare, 046-178 32 9
 • överläkare, docent, 046-178 28 9, 072-221 44 31

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen