Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Avdelningen för klinisk genetik

Postal address

Klinikgatan 28
22184 Lund
BMC C13
046-2228272
046-131061

Beskrivning

Kromosomstudier av leukemi, lymfom och solida tumörer hos människa. Molekylärgenetiska studier av tumörassocierade kromosomförändringar. Kliniskt-cytogenetiska korrelationer. Genetiska skador orsakade av miljöfaktorer.

Medarbetare

 • Forskningsingenjör
 • BMA, 046-222 69 97, 070-446 09 34
 • fo ass, 046-222 82 68
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 69 96, +4646703542558
 • laboratorieforskare, 046-222 86 50, 070-970 82 82
 • BMA, 046-176370
 • laboratorieingenjör, 046-222 69 98
 • Post doc
 • sjukhusgenetiker, 046-173311
 • docent, överläkare, 046-176 37 2
 • Doktorand, 046-222 82 72
 • Professor, överläkare, avdelningsföreträdare, 046-222 45 95, +464703343367
 • docent, överläkare, 73324
 • Universitetslektor, specialist i klinisk patologi, +46-733-914036
 • ST-läkare
 • postdoktor
 • Postdoc, +462226997
 • Laboratorieforskare, 046-222 94 00, 070-283 18 27
 • sjukhusgenetiker, 046-173592
 • student, 0709634044
 • postdoc, 046-222 94 00
 • Doktorand
 • forskningsingenjör, 046-222 45 9, 070-645 49 70
 • BMA
 • forskningsingenjör, 046-173342
 • Professor, 046-222 82 56
 • Sjukhusgenetiker, 046-173352
 • Sjukhusgenetiker, 046-173 54 5
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Doktorand, ST-läkare, 046-173 42 2
 • docent, överläkare, 046-173363
 • Doktorand, 046-222 69 97
 • Dr Med Vet, genetisk vägledare, 73547
 • ST-läkare, 046-173 59 3
 • Konsult, 073-427 88 95
 • Dr Med Vet, postdoc, 046-222 82 68
 • Laboratorieforskare, 046-222 69 97
 • postdoktor, 046-222 94 00
 • överläkare, 046-173 34 9
 • Laboratorieingenjör, 046-222 69 98
 • professor, chefsgenetiker, 046-173364
 • Professor, 046-222 45 94
 • professor, 046-222 69 94
 • bitr sjukhusgenetiker, 73364
 • BMA, 046-222 45 93
 • Leg läkare, 046-176 37 5
 • Doktorand, 046-222 69 97
 • Postdoc
 • docent, 046-222 69 95
 • Doktorand, 046-222 69 96
 • Bioinfomatiker
 • student
 • projekt ass, 046-222 94 00
 • Molekylärbiolog
 • master student
 • forskningsingenjör, 046-222 82 68
 • enhetschef, 046-173 36 5
 • Doktorand, 046-222 69 97
 • Molekylärbiolog, 046-173567
 • Doktorand
 • Doktorand, +462226997
 • överläkare, 046-173583
 • Forskningsingenjör
 • enhetschef, 046-173 37 4
 • Bioinfomatiker
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Ekonomihandläggare, 046-222 82 72
 • Post doc, 046-222 69 98
 • student
 • projekt ass
 • PhD, laboratorieforskare, 046-222 15 84

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen