Du är här

Forskningspolitiska institutet (FPI)

Postadress

Box 117
221 00 LUND
Scheelevägen 15A
046-2227616

Beskrivning

Forskningspolitiska institutet verkar inom ett multidisciplinärt område innefattande samhällsvetenskapliga studier av utveckling, spridning och nyttjande av vetenskaplig och teknisk kunskap. Inom detta område har FPI särskilt profilerat sig mot frågor som rör forsknings - och teknologipolitik. Institutets forskning har sin tyngdpunkt dels i studier av forsknings- och utvecklings(FoU)dynamik, FoU-system och FoU-organisation, dels i studier av forsknings- och teknologipolitik i ett vidare, ekonomiskt och socialt perspektiv.[P]

Medarbetare

  • Docent, 046-222 41 22
  • universitetslektor, 046-222 46 37
  • Bibliotekarie, 046-2223385
  • Systemadministratör, 046-222 73 78, 0705-087852
  • ekonom, 046-222 76 16
  • professor, 046-222 43 03
  • Forskare, 046-222 43 96, 073-101 14 26

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo