Du är här

Sektionen Ekonomi

Paradisgatan 5 c, 223 50 Lund
046-222 00 00
046-222 45 37

Beskrivning

Sektion Ekonomis huvuduppgift är att ge verksamheten vid Lunds universitet stöd för en rationell ekonomiadministrativ hantering och tillgodose behoven av högkvalitativ ekonomisk information för att underlätta beslutsfattande inom och utanför universitetet.

Detta innebär bl.a. att sektion Ekonomi:

ansvarar för universitetets ekonomimodell och redovisningssystem
ger institutionerna stöd i deras dagliga ekonomihantering
kvalitetskontrollerar bokföringen
samordnar bokslutsarbetet
rapporterar till myndigheter
tar fram ekonomiska sammanställningar som behövs för uppföljning och beslutsfattande
ger utbildning och information i ekonomiadministrativa frågor
Sektion Ekonomi ansvarar också för universitetets likviditetshantering, lånehantering, ränteberäkning samt stiftelse- och fondförvaltning.

Därutöver bistår sektion Ekonomi universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning. Avdelningen inköp och upphandling handlägger dessutom anslutningar kring e-fakturering och e-inköp via Lupin, ett system för elektroniskt fakturaflöde och inköp via webb-portal.

Medarbetare

  • Ekonomidirektör, 046-222 71 24, 073-806 22 77

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo