Meny

Du är här

LU Open Innovation Center

Scheelevägen 15 A, Alfa 2
+46462220968

www.luopen.lu.se

Beskrivning

LU Open ska främja innovation i bred bemärkelse, företrädesvis i kontaktytorna mellan universitet, företag och samhälle. LU Open ska initiera, utveckla och driva projekt i samverkan med andra aktörer i regionen och internationellt. Verksamheten bygger på innovationsprojekt med företag, forskare, studenter och offentliga organisationer såsom kommuner och regionen med historik från Öresundsplattformarna och Öresund Science Region. Temaområden är framtidens material, framtidens städer, framtidens hälsa/livsmedel samt IKT, sociala innovationer och studentinnovationer. Projekten är verktyg för att gemensamt skapa nya lösningar på externa utmaningar. Avdelningen är en del av den nya sektionen Forskning, Samverkan och Innovation vid Lunds Universitet och arbetar med fler- och tvärvetenskapliga processer såsom de nationella forsknings- och innovationsagendorna samt strategiska innovationsområden samt nod för finansieringsnätverket för implementeringen av den skånska innovationsstrategin. Läs mer på vår hemsida www.luopen.lu.se

Medarbetare

 • Ekonom, interreg, 046-222 03 84, 070-631 15 72
 • Projektledare, 046-222 86 20
 • Student assistant
 • Projektledare
 • Projektledare, +46735980431, 073-598 04 31
 • Projektkoordinator, Cluster 55, +4522422322, +4622422322
 • Forskningskoorinator
 • Projektkoordinator
 • Projektkoordinator
 • Ekonom, 046-222 09 43
 • Senior expert, 046-222 92 13, 070-822 92 13
 • Projektkoordinator, +46705899184, 073-938 98 58
 • Projektledare, 072-506 25 26
 • Projektassistent
 • Projektledare, tjl.
 • Projektledare, 046-222 17 47, 072-328 03 69
 • Kommunikationskoordinator LUSIC, +462220981, 070-847 56 59
 • Projektkoordinator, +46704143001, 070-414 30 01
 • Projektledare, 073-768 36 64
 • Executive Advisor, Food Best, 076-024 10 45
 • Professor, 046-222 94 44, 070-571 34 60
 • Projektassistent
 • Projektledare
 • Projektkoordinator, 070-603 71 02
 • Projektassistent, +46701571191, 070-157 11 91
 • Projektkoordinator, +46735180982, 073-518 09 82
 • Forskningsingenjör
 • Projektledare, +46705115474, 070-511 54 74
 • Gallerist
 • Expert
 • Kommunikationsstrateg, 072-554 39 22
 • Project Coordinator, 072-585 48 00
 • Projektledare, 046-222 09 03, 072-717 22 06
 • Projektledare
 • Senior projektledare, 070-387 30 22
 • Projektkoordinator
 • Direktör, Öresund Logistics, 073-399 86 19
 • Projektledare, +46729120750, 072-912 07 50
 • Liaison Officer, +41765160733, 072-323 71 03
 • Controller, 046-222 09 42, 072-711 22 36
 • Expert, 046-222 12 76, 070-280 23 56
 • Avdelningschef, +46703841188, 070-384 11 88
 • Emeritus, 046-222 81 14, 070-728 47 73

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen