Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

MAX IV-laboratoriet

Telefon: +46 46 222 98 72
Fax: +46 46 222 47 10
Besöksadress: Fotongatan 2, Lund
Postadress: Box 118, 221 00 Lund
www.maxiv.lu.se Org. Nr. 202 100 3211
 • Forskare
  +46 70 832 33 57
 • Forskningsingenjör
  +46 70 606 42 55
 • Forskare
  +46 70 167 94 66
 • Forskningsingenjör
  +46 70 231 51 82
 • Forskningsingenjör
  +46 73 232 65 25
 • Forskningsingenjör
  +46 76 632 04 16
 • Inköpsansvarig
  +46 72 218 24 25
 • Projektkoordinator
  +46 72 208 22 11
 • Doktorand
  +46 72 502 14 44
 • Forskningsingenjör
  +46 76 632 04 10
 • Tekniker
  +46 70 932 11 24
 • Konsult
  +46 73 371 17 86
 • Ekonomichef
  +46 46 222 47 02, +46 70 939 84 93
 • Administrativ chef
  +46 46 222 43 06, +46 70 832 33 36
 • Vaktmästare
  +46 70 212 61 72
 • Forskare
  +46 46 222 04 14, +46 70 947 32 75
 • Konsult
  +46 70 329 02 26
 • Forskningsingenjör
  +46 76 632 04 14
 • Inköpsansvarig
  +46 46 222 15 51, +46 72 726 00 08
 • Forskare
  +46 70 621 53 55
 • Forskningsingenjör
  +46 70 967 00 78
 • Forskningsingenjör
  +46 70 670 05 06
 • Konsult
  +46 73 328 56 45
 • Tekniker
  +46 72 528 98 47
 • Tekniker
  +46 70 383 55 52
 • Avdelningschef
  +46 46 222 88 24, +46 70 839 45 12
 • Tekniker
  +46 72 705 65 55
 • Tekniker
  +46 72 241 33 88
 • Tekniker
 • Forskare
  +46 73 802 28 25
 • IT-tekniker
 • Tekniker
  +46 70 662 14 84
 • Tekniker
  +46 72 578 76 00
 • Inköpsansvarig
  +46 46 222 16 15, +46 70 632 33 44
 • Forskningsingenjör, Doktorand
  +46 70 550 39 92
 • Praktikant
  +46 73 376 95 69
 • Forskningsingenjör
  +46 73 232 65 23
 • Arkivarie
  +46 70 131 88 27
 • Forskare
  +46 72 521 73 33
 • Forskare
  +46 46 222 38 44, +46 73 343 95 50
 • Koordinator
  +46 72 229 86 61
 • Projektkoordinator
  +46 46 222 01 70, +46 70 999 79 41
 • Konsult
 • Tekniker
  +46 72 736 25 00
 • Universitetslektor
  +46 70 932 33 54
 • Ekonomiadministratör
  +46 46 222 44 73, +46 70 969 84 08
 • Konsult
 • Konsult
 • Forskare
 • Forskningsingenjör
  +46 72 548 93 86
 • Konsult
  +46 70 559 92 17
 • Forskningsingenjör
  +46 76 885 91 78
 • Forskare
  +46 46 222 79 95, +46 76 893 77 08
 • Forskare
  +46 72 715 45 45
 • Professor
  +46 46 222 76 96
 • Projektledare
  +46 46 222 16 01, +46 76 632 33 17
 • Forskningsingenjör
  +46 70 537 60 68
 • Konsult
 • Forskningsingenjör
  +46 70 358 68 76
 • Postdoc
  +46 70 562 07 12
 • Tekniker
  +46 72 585 41 01
 • Forskningsingenjör
  +46 72 572 13 37
 • Konsult
 • Forskningsingenjör
  +46 73 389 12 66
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 03 06, +46 70 932 33 42
 • Forskningsingenjör
  +46 73 335 07 22
 • Forskningsingenjör
 • Ekonom
  +462223968
 • Konsult
 • Forskare
  +46 46 222 81 04, +46 73 320 98 45
 • Kommunikatör
  +46 46 222 42 28, +46 72 548 57 93
 • IT-tekniker
  +46 72 569 52 00
 • Tekniker
  +46 70 662 68 54
 • Forskare
  +46 72 550 45 72
 • Tekniker
  +46 73 343 95 52
 • Tekniker
 • Forskningsingenjör
  +46 70 669 59 60
 • Forskare
  +46 46 222 77 15, +46 73 354 88 27
 • Tekniker
  +46 46 222 15 99, +46 76 632 04 15
 • Forskningsingenjör
  +46 72 706 46 46
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 73 64, +46 70 932 33 47
 • Forskningsingenjör
  +46 70 648 59 55
 • Forskningsingenjör
  +46 72 706 12 44
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 01 68, +46 70 932 33 39
 • Konsult
 • Forskare
  +46 46 222 33 54, +46 70 999 79 48
 • Konsult
  +46105050567
 • Avdelningschef
  +46 46 222 36 99, +46 76 632 33 26
 • Miljösamordnare
  +46 73 072 87 69
 • Postdoc
  +46 46 222 38 43, +46 70 642 87 15
 • Konsult
 • IT-tekniker
  +46 72 569 48 00
 • Gästforskare
 • Konsult
  +46 73 045 99 85
 • Ekonom
  +46 72 586 71 22
 • Forskningsingenjör
 • Forskningsingenjör (tjänstledig)
  +46 73 082 79 07
 • Forskare
  +46 72 702 67 35
 • Tekniker
  +46 72 225 09 69
 • Forskare
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 87 45, +46 70 144 87 78
 • Forskningsingenjör
  +46 70 652 44 23
 • Forskare
  +46 76 632 33 28
 • Projektkoordinator
  +46 72 513 56 66
 • Forskare
  +46 72 568 57 00
 • IT-strateg
  +46 46 222 92 94, +46 70 144 87 76
 • Koordinator
  +46 72 554 63 09
 • Professor
  +46 72 517 54 54
 • Projektkoordinator
  +46 46 222 62 20, +46 70 243 33 97
 • Forskningsingenjör
  +46 73 204 11 22
 • Forskare
  +46 70 387 31 68
 • Tekniker
  +46 72 541 07 35
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 77 23, +46 70 839 42 45
 • Konsult
  +46 46 222 16 11, +46 70 726 18 50
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 39 84, +46 73 232 65 21
 • Systemadministratör
  +46 73 432 33 26
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 46 15, +46 70 818 48 17
 • Konsult
 • Professor
  +46 46 222 30 69
 • Forskningsingenjör
  +46 70 844 51 94
 • Forskningsingenjör
  +46 76 632 33 20
 • Tekniker
  +46 72 741 75 00
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 15 98, +46 73 351 86 00
 • Forskare
  +46 76 136 94 08
 • Administrativ assistent
 • Konsult
  +46105057351, +46 70 215 48 37
 • Tekniker
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 33 55, +46 70 999 79 47
 • Avdelningschef
  +46 46 222 31 54, +46 70 846 76 88
 • Konsult
 • Doktorand
  +46 73 823 13 23
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 33 51, +46 70 999 79 45
 • Tekniker
  +46 73 805 61 19
 • Forskningsingenjör
  +46 70 432 33 42
 • Postdoc
  +46 46 222 15 97, +46 73 335 07 28
 • IT-tekniker
  +46 72 551 21 82
 • Forskare
  +46 72 231 58 83
 • IT-tekniker
  +46 70 664 95 44
 • Forskare
 • Postdoc
  +46 70 372 26 50
 • Forskningsingenjör
  +46 72 712 45 90
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 77 03, +46 70 814 19 07
 • Konsult
  +46 70 932 33 60
 • Forskare
 • Konsult
 • Forskningsingenjör
  +46 76 127 77 10
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 79 78, +46 70 932 33 44
 • Forskare
  +46 46 222 47 40, +46 73 065 52 68
 • Forskare
  +46 70 644 79 07
 • Forskningsingenjör
  +46 70 620 74 75
 • Gästforskare
 • Forskningsingenjör
  +46 70 541 50 44
 • Administrativ assistent
  +46 70 839 38 27
 • Tekniker
  +46 46 222 95 97, +46 70 932 33 37
 • Forskningsingenjör
  +46 72 225 45 25
 • Forskningsingenjör
 • Tekniker
 • Tekniker
  +46 70 326 70 70
 • Forskare
  +46 46 222 68 09, +46 70 932 34 23
 • Professor
  +46 46 222 44 52
 • Tekniker
  +46 72 225 53 21
 • Receptionist
  +46 46 222 98 72, +46 73 332 33 59
 • Lokalvårdare
  +46 70 839 38 24
 • Doktorand
  +46 70 558 57 25
 • Konsult
  +46 70 245 28 13
 • Forskningsingenjör
  +46 73 395 27 04
 • Personalsamordnare
  +46 46 222 15 96, +46 73 232 65 27
 • IT-tekniker
 • Tekniker
  +46 72 552 37 52
 • Tekniker
 • Processutvecklare
  +46 70 832 00 58
 • Tekniker
  +46 76 632 04 18
 • Konsult
  +46105057362
 • Forskare
  +46 73 387 98 17
 • Postdoc
  +46 72 714 84 24
 • Inköpsansvarig (tjänstledig)
  +46 46 222 16 11, +46 72 516 94 44
 • Forskare
  +46 72 229 03 44
 • Forskare
  +46 46 222 36 29, +46 70 990 03 87
 • Gästforskare
  +46 72 710 88 44
 • Chef
  +46 46 222 47 33, +46 76 632 33 14
 • Ledningsadministratör
  +46 46 222 95 66, +46 72 588 58 55
 • Forskningsingenjör
  +46 70 535 71 68
 • Forskningsingenjör
  +46 73 332 33 07
 • Tekniker
  +46 70 832 33 02
 • Konsult
  +46 70 564 05 04
 • Forskare
  +46 46 222 43 10, +46 70 938 40 54
 • Universitetslektor
  +46 76 881 44 65
 • Forskningsingenjör
  +46 70 394 39 39
 • Webbadministratör
  +46 46 222 37 64, +46 73 332 33 68
 • Professor
  +46 46 222 96 96, +46 73 354 88 95
 • Projektkoordinator
  +46 76 632 04 13
 • Forskare
  +46 70 228 16 57
 • Forskare
  +46 73 335 07 24
 • Forskningsingenjör
  +46 70 299 93 97
 • Tekniker
  +46 70 652 99 12
 • Forskare
  +46 70 932 33 90
 • Forskningsingenjör
  +46 73 343 95 54
 • Forskare
  +46 46 222 81 97
 • IT-chef
  +46 46 222 39 41, +46 76 632 33 02
 • Forskare
 • Konsult
  +46 42 444 29 60
 • Tekniker
  +46 76 632 04 19
 • Vaktmästare
  +46 70 356 31 44
 • Forskningsingenjör
  +46 70 999 79 36
 • Konsult
  +46 76 885 35 20
 • Tekniker
  +46 70 382 48 08
 • Postdoc
  +46 70 932 36 73
 • Forskare
  +46 70 364 88 44
 • Expert
  +46 72 721 44 00
 • Forskare
  +46 46 222 14 91, +46 73 766 41 17
 • Forskare
  +46 70 326 44 98
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 93 46
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 33 58, +46 73 343 95 55
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 77 01, +46 72 521 05 05
 • Forskare
  +46 70 832 33 95
 • Avdelningschef
  +46 46 222 36 80, +46 72 249 25 25
 • Universitetslektor
  +46 46 222 46 68, +46 76 632 04 17
 • Forskare
  +46 70 932 30 20
 • Konsult
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 97 98, +46 70 932 33 41
 • Forskningsingenjör
  +46 72 568 54 00
 • Personalsamordnare
  +46 46 222 40 08, +46 72 586 48 00
 • Projektadministratör
  +46 72 528 04 04
 • Projektkoordinator
  +46 46 222 33 60, +46 76 890 33 60
 • Forskare
  +46 46 222 44 91, +46 70 143 69 65
 • Postdoc
  +46 72 219 01 52
 • Forskare
  +46 46 222 89 09, +46 73 343 95 51
 • Postdoc
  +46 72 717 92 78
 • Tekniker
  +46 46 222 47 37, +46 70 932 33 45
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsingenjör
  +46 72 551 52 66
 • Professor
  +46 46 222 76 26, +46 70 999 79 42
 • Konsult
 • Ekonom
 • Forskningsingenjör
  +46 70 932 33 43
 • Tekniker
  +46 70 824 12 79
 • Konsult
 • Forskningsingenjör
  +46 46 222 33 57, +46 73 343 95 56
 • Ekonomiadministratör
 • Forskningsingenjör
  +46 72 224 75 55
 • Gästforskare
 • Tekniker
  +46 70 567 27 36
 • Forskare
  +46 46 222 46 65, +46 73 351 86 89

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen