Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Internrevisionen

Box 117
221 00 Lund
Byrålogen, Paradisgatan 5 C, Lund
Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten, riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta görs genom granskning och analys av verksamhetens risker, men också genom råd och stöd. Internrevisionens verksamhet omfattar all den verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för. Verksamheten regleras bland annat av Internrevisionsförordningen, Förordning om intern styrning och kontroll samt Instruktion för internrevisionen vid Lunds universitet. Vid Lunds universitet är internrevisionen en från den operativa verksamheten fristående enhet, administrativt placerad under rektor. Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare.
  • Handläggare, Distributionsansvarig p-dekal
    +46 46 222 44 30
  • Chef
    +46 46 222 15 28, +46 76 108 29 52
  • Handläggare
    +46 46 222 08 98, +46 70 371 27 90
  • Inköpssamordnare

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen