Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den nya tidens hybrid. Människan och informationen.

Författare:
Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Sidor: 109-116
Publikation/Tidskrift/Serie: FRAMTIDSBOKEN: Volym 1.0 ”The Darling Conceptions of Your Time”
Volym: 1.0
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Lunds universitet

Sammanfattning

Vi står inför en informationshantering av en karaktär som människan aldrig tidigare stått inför. Teknologin är en integrerad del i samhällets alla nivåer, såväl som i individens vardagssysslor. Människan har lagt sig till med en livsstil där informationsteknologin utgör en naturlig del i hennes handlande och, inte minst, tänkande. Det föreligger alltså ett slags mental förändring som är knuten till kunskap och vår uppfattning om vad vår omvärld utgörs av. Och denna mentala förändring är permanent i meningen att ingen som vuxit upp med informationstillgängligheten, gjort den till en naturlig del av sig själv, kommer att kunna avskiljas från den utan att det är smärtsamt, utan att känna saknad och tomhet, utan en känsla av att ha blivit mindre sig själv.

I "Den nya tidens hybrid" tecknar Stefan Larsson denna förändring i form av olika tiders bild av människohybrider. Och hur människan sammansatt med något annat, människohybriden, har förändras genom historien. Varje hybrid, varje tidstypisk bild av hybrider, berättar något om sin samtid. Vilken den tongivande teknologin är, och i viss mån vilken typ av tidstypisk rädsla och farhågor som finns under denna tid. Den tidiga djurhybriden betydde ett mänskligt sammankopplande i stil med siréner, sjöjungfrur och ett flertal djurkroppar. I det industrialiserade samhället började den industriella tekniken avspegla sig i bilden av hybriden.

Termen Cyborg myntades och kom att ta fasta på bilden av hybriden som en mänsklig förbättring, en uppgraderad, en tåligare och smartare människa.
Artikeln tecknar en brygga mellan industrisamhällets mekaniska intelligens och en ny informationshybrid, vars metamorfos inte så mycket ligger i det fysiska som i det kognitiva.

Informationshybriden, argumenterar Larsson, är VI idag ihop med den digitalt lagrade, uppdaterade oerhörda massan av information i digitala nätverk som Internet. Det gäller både information i form av fakta och som fundamental del i en social kommunikation. En följd av detta blir att när den människa som vuxit in i denna hybriditet fråntas tillgången, accessen, till nätverket, infinner sig en känsla av saknad och av att vara mindre sig själv. Ett ouppkopplat liv blir då ett halvt liv, som upplevs som otillräckligt.
Men är tecknandet av denna hybrid ett uttryck för en farhåga, för en tidstypisk rädsla, frågar sig Larsson, och konstaterar att det är något du måste fråga dig själv.
"Vad känner du? Rädsla? Tillförsikt? Det är hursomhelst av stor betydelse att teckna händelserna. Inte för att visa hur det kommer att sluta. Snarare för att visa en början."

Disputation

Nyckelord

  • Law and Society
  • Informationshybrid
  • den mänskliga hybriden
  • cyborg
  • cyberpunk
  • tidstypisk rädsla.
  • replicants
  • informationsteknologi

Övriga

Published
Utgiven under följande Creative Commonslicens i oktober 2008: Erkännande-Ickekommersiell 3.0 Unported (Attribution Non-commercial (by-nc)) För att se en kopia av denna licens, besök följande sida: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.sv Den betyder att Du får: Dela — att kopiera, distribuera och sända verket Remixa — att skapa bearbetningar På följande villkor: Erkännande. Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av verket). Ickekommersiell. Du får inte använda verket för kommersiella ändamål (såvida du inte frågar upphovsmännen om lov och de accepterar). Vid användning av artikel eller text i denna antologi: ange författarens namn, årtal och titel i anslutning till användningen. Antologins användning av texten till Stefan Larssons låt The Darling Concepcions of Your Time sker med tillstånd från Room 101 Music.
  • ISBN: 91-7267-281-1

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen