Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljökvalitetsmålen i rättstillämpningen - vad tycker användarna

Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Sidor: 94
Publikation/Tidskrift/Serie: IIIEE Reports
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: IIIEE Lund university

Sammanfattning

En kärnfråga i miljömålsarbetet rör hur miljömålen kan respektive bör användas vid
tillämpningen av miljöbalkens olika styrmedel. Rapporten redogör för olika aktörers
erfarenheter och åsikter i dessa frågor. Forskningen bygger på djupintervjuer med personer
inom bland annat kommuner, länsstyrelser, miljödomstolar och näringslivet. Fokus ligger på
två styrmedel: tillstånd till miljöfarlig verksamhet och miljötillsyn.
I rapporten redogörs för de problem som olika myndigheter ställs inför när de ska integrera
miljömålsfrågor i det lagstyrda myndighetsarbetet, hur de ser på den fortsatta utvecklingen,
och deras behov av stöd och resurser. Vidare undersöks hur industrin ser på miljömålen och
hur dessa kan respektive bör användas vid tillståndsgivning och tillsyn.

Disputation

Nyckelord

  • Social Sciences Interdisciplinary
  • Miljöpolitik
  • Rättstillämpning
  • Miljömål

Övriga

Published
2009:01
  • ISSN: 1650-1675
  • ISBN: 978-91-88902-53-5

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen