Meny

Du är här

Det spelar roll hur man styr och vad man gör för kommunal hushållning.

Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Sidor: 26-27
Publikation/Tidskrift/Serie: Kommunal ekonomi
Nummer: 2009:6
Dokumenttyp: Artikel
Förlag: Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

Sammanfattning

En av de ständigt aktuella frågorna i den kommunala ekonomiska debatten är den kommunala resultatutvecklingen. Går den att påverka eller är kommuners situation allt för styrd av externa faktorer? I denna studie, som finns att hämta på www.rka.nu, närmar vi oss dessa frågor med två övergripande frågor;

Vad gör kommuner för att åstadkomma en förbättrad resultatutveckling?
Vilka effekter har vidtagna åtgärder för medborgare, brukare och anställda?

Disputation

Nyckelord

  • Business and Economics
  • change
  • strategy
  • local government
  • Management

Övriga

Published
  • ISSN: 0282-0099

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen