Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Klassificeringssystem för kommunaltekniska investeringar

Författare:
  • Jonas Fjertorp (Ek. dr.)
Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Sidor: 14
Dokumenttyp: Konferensbidrag

Sammanfattning

Inom den kommunaltekniska sektorn görs omfattande investeringar av olika slag.
Strävan mot en effektiv resursanvändning gör uppföljningen av investeringarnas
målsättningar angelägen. Att klassificera investeringar utifrån deras målsättningar
förefaller därför vara en användbar utgångspunkt för uppföljning.
Investeringslitteraturen visar att det finns olika sätt att klassificera investeringar
på. Både i litteraturen och i praktiken är det dock svårt att finna
klassificeringssystem som omfattar alla förekommande investeringar i
kommunalteknisk verksamhet och dessutom är anpassat för uppföljning.
Studie syftar till att föreslå ett klassificeringssystem för investeringar inom
kommunalteknisk verksamhet, som främjar uppföljningen av investeringar.
Vidare syftar artikeln till att belysa klassificeringssystemets potentiella
användningsområden, dels vid uppföljning och dels i en vidare bemärkelse.
Genom kvalitativa studier av investeringar i sex kommunaltekniska
organisationer, har klassificeringssystemet utvecklats i en iterativ process.
Investeringarna delas in i fyra typer: nyinvesteringar, imageinvesteringar,
reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. Användningen av systemet
exemplifieras genom klassificering av investeringarna i en av organisationerna.
Resultaten visar att klassificeringssystemet främjar uppföljningen på åtminstone
två sätt: i) En sammanställning av genomförda investeringar enligt
klassificeringssystemet utgör en övergripande uppföljning, då det ger en bild av
hur investeringsmedlen använts. ii) Målsättningarna som är relaterade till
respektive investeringstyp och -klass, ger vägledning vid utformningen av
uppföljningen av enskilda investeringar. Utöver främjande av uppföljning, har
klassificeringssystemet potential att användas iii) till att styra utformningen av
investeringsförslag, iv) som delegationsgrund för investeringsbeslut, v) vid
benchmarking och vi) i kommunikationen med medborgarna.

Disputation

Nyckelord

  • Economics and Business
  • offentlig sektor
  • klassificering
  • uppföljning
  • Investeringar

Övriga

2:a kommunforskningskonferensen “Ekonomi, styrning och organisering i kommuner och landsting”
2008-10-08/09
Alvesta, Sweden
Submitted
Yes

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen